Uppe

En folkhögskola med plats för dig

OBS! Sidan är under uppbyggnad.

Välkommen till Åredalens folkhögskola (f.d. Hållands Fhsk) – just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst när kroppen, själen och och anden är i balans. Därför ligger fokus i våra utbildningar på livsåskådning, solidaritet, natur, friluftsliv, friskvård, skapande och miljö.

En kort historia

Åredalens Folkhögskola drivs av en skolförening i nära samarbete med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, som är en rörelse inom Svenska kyrkan. Skolan startade 1938 i ett före detta pensionat och har sedan dess byggts ut i olika omgångar. Idag rymmer den fina, ändamålsenliga undervisningslokaler, aula, sporthall, musikrum, slöjdsalar, bibliotek, restaurang och internat.

På vår folkhögskola finns ett brett kursutbud, en underbar fjällmiljö och stora möjligheter att påverka din egen utbildning. Här finns en plats för dig.

 

Åredalens folkhögskola | 830 10 Undersåker | Tel: 0647-66 55 00 | Fax: 0647-66 55 09 | E-post: info@holland.fhsk.se