Allmän kurs - Friluftsliv - Åredalens folkhögskola

Allmän kurs – Friluftsliv

De här är kursen för dig som vill vara ute, lära mer om friluftsliv och samtidigt få chans att utveckla din studieteknik och skaffa dig grundskole- eller gymnasiebehörigheter i flera ämnen under ett eller flera år.

Kursbeskrivning

Under hösten lägger vi kunskapsgrunden för friluftsliv i fjällmiljö. Det handlar både om dina egna färdigheter i att vara ute, bo och äta ute och att upptäcka olika terrängtyper i området och lära dig om dess växtlighet, djurliv och kultur.

Vi besöker naturreservat, sjöar, myrar, skogar, kalfjäll, fågellokaler och de gamla fjällfolkens lämningar. Det ger fantastiska möjligheter att följa fjällets växlingar under året och få kunskaper om ekologi och hur vi människor fungerar tillsammans i och med naturen.

Allmän kurs

Allmän kurs vänder sig främst till dig som vill läsa upp en grund- eller gymnasiebehörighet. Du läser behörighetsgivande kurser integrerat med varandra. Studierna sker tematiskt och ämnesövergripande. Vi vill att du ska ha möjlighet att hitta din egen inlärningsstil, utifrån dina förutsättningar och behov. Vi lägger upp en individuell studieplan för dig tillsammans med kursläraren.

I Åredalen finns en fantastisk fjällmiljö och vi varvar aktiviteter inomhus med lektioner utomhus och praktiskt arbete med teoretiskt.

Ämnen som du kan läsa in genom vår allmänna kurs:

  • Svenska
  • Matematik
  • Engelska
  • Naturkunskap
  • Samhällskunskap
  • Historia
  • Religion

Valbara kurser

Valbara kurser innebär att man utifrån eget intresse väljer kurser där man studerar tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan. Dessa kurser ligger torsdagar och fredagar i fyra 6-veckorsperioder under året. Kurserna ger dig goda möjligheter att påverka innehållet på ditt år. Här finns det även möjlighet att studera behörighetsgivande kurser

Läs om alla Valbara kurser här: Valbara kurser

Behörighetsgivande ämnen 

Utifrån ditt individuella studieupplägg kan studierna ge motsvarande gymnasiekompetens vilket gör dig behörig att söka vidare till högskola och universitet. Gäller följande ämnen: Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, b eller c, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 samt Religion 1. Du kan också läsa in andra behörigheter. Studierna kan även ge behörighet i ämnen som du inte har godkänt (F) från gymnasiet. Behörigheterna kan kompletteras till ditt gymnasiebetyg men ger inte meritpoäng i gymnasieskolans urvalsgrupper. Kontakta kursansvarig eller studievägledare om du vill veta mer.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker gemensamma studieresor, studiebesök, material och kopiering. För Allmän kurs – Friluftsliv är studieomkostnaden ca 3100 kr.

I samband med att du tackar ja till kursen betalar du en anmälningsavgift på 500 kr. Hela summan betalas tillbaka vid första fakturatillfället.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation