Huvudman - Åredalens folkhögskola

Huvudman

Åredalens Folkhögskola drivs av Föreningen Åredalens Folkhögskola. Föreningen är ansluten till EFS (Evangeliska-Fosterlands-Stiftelsen), en rörelse inom Svenska Kyrkan. EFS är huvudman för ytterligare 7 folkhögskolor.

Åredalens Folkhögskolas måldokument, framarbetat på skolan och antaget av skolans styrelse anger att målen för verksamheten är:

  • Att i skolverksamhten stimulera människor till bearbetning av livsfrågor.
  • Att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning.
  • Att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, skapande verksamhet och ansvarstagande.
  • Att stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och internationella samhället.
  • Att utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värde prioritera socialt eller kulturellt missgynnade grupper.
  • Att all undervisning skall vara allsidig och genomföras med tolerans och respekt för oliktänkande

Styrelsen

Följande personer sitter i styrelsen:

Jan-Olof Hemmingsson – ordförande, mail: janolof.hemmingsson@gmail.com, mobil: 070-2058907
Hans Lindström – vice ordförande
David Eklöv
Hjördis Höglund
Ann-Christin Alexius
Gunilla Weinéus
Per Nilsson

Årsmöte 2018

Söndag 15/4 har kallar vi till årsmöte i Föreningen Åredalens folkhögskola. Här finns dokument inför årsmötet:

Årsmöte 2018 kallelse

Årsmötesdagordning_föredragningslista-2018

Åredalens fhsk verksamhetsredovisning 2017 klar

STADGAR 2014

Stadgeförslag 2018 02 12 -1