Välkommen på Öppet hus den 29 mars - Åredalens folkhögskola

Välkommen på Öppet hus den 29 mars

 

Varmt välkommen att besöka vår sköna folkhögskolemiljö!

Onsdag 29 mars kl 17.30-20.00

Det här händer under kvällen: KRAV-fika, info från de olika kurserna, konstutställning, rundvandringar samt ett par programinslag i aulan som du inte vill missa:
18.00 Konsert med Två Blå. Tobbe Forsberg och Per Wiklander.
19.00 Föredrag med Jerker Bexelius. Samernas situation igår, idag och i framtiden.