Från Östanhav till Västanhav - i St Olavs fotspår - Åredalens folkhögskola

Från Östanhav till Västanhav – i St Olavs fotspår

Kursbeskrivning
Kursen består av tre delar: Det historiska perspektivet med Olav den helige och pilgrimsvandringar till Nidaros. Det geografiska med delsträckorna från Selånger till Trondheim. Det praktiska med tips om utrustning, genomförande av nutida vandring m.m. Kursen avslutas med en frivillig tredagarssamling på Åredalens folkhögskola med tillfälle att genomföra en kortare vandring på St. Olavsleden samt besök av några viktiga pilgrimsplatser utmed ledens norska sida. Deltagarens arbetsinsats: 25%

Kurstid
2018-02-05  till 2018-05-13.

Kursmaterial
Kursbok som inköps av deltagarna samt material på kursens hemsida

Intyg
Intyg ges efter fullföljd kurs

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av Pilgrimsvandring ur ett historiskt perspektiv och/eller i nutida praktiskt genomförande.

Kostnader
Kursen är kostnadsfri men för dem som deltar i avslutningsdagarna på Åre folkhögskola blir det en avgift för mat, logi och busstransport.

Kursanordnare
Åredalens folkhögskola

Kursledare
 Olle Mobärg (olle.mobarg@folkbildning.net); Kenneth Hermansson (kenneth.hermansson@folkbildning.net)

Anmälan till kursen
Anmälan till kursen görs via Nätbildaras hemsida.

Sista ansökningsdatum är 2018-01-22