Karibu Tanzania - distans - Åredalens folkhögskola

Karibu Tanzania – distans

internationell_linje

Distanskursen för dig som vill studera Tanzania som land, lära känna människorna där och ta del av den östafrikanska kulturen. Under vårterminen gör vi en tre veckor lång studieresa till Tanzania.

Fysiska träffar
Vi träffas under 3 helger före resan för att arbeta med landkunskap och afrikanska stamreligioner.
Efter resan avslutas kursen med en helg på Åredalens folkhögskola för bearbetning av resan samt utvärdering av kursen.

Studieupplägg
Vi träffas på folkhögskolan 9 – 10 sept. Därefter organiseras studierna som distansstudier – med undantag för träffar och resan.
Vi har en träff till under hösten som beslutas vid kursstarten. Under vårterminen träffas vi 13-14 jan och 10-11 mars.
Studieresan omfattar 3 veckor och beräknas bli 29 jan – 17 febr 2018 med reservation för ändringar.
Den totala studieomfattningen är 30% för höstterminen och 60% på vårterminen.

Studieresa
I slutet av januari till mitten på februari 2018 gör vi tillsammans en 3 veckors studieresa till Tanzania för att besöka Dar es Salaam, Iringa och Ilembula i det sydvästra höglandet, Katumba FDC (vår systerskola) i Kondedalen, Matema vid Nyassasjön (världens vackraste plats?) samt Lushoto i Usambarabergen där vi kommer att vara den lutherska kyrkans gäster under några dagar.

Kursens mål
Deltagaren ska ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om Tanzania, dess olika språk samt afrikanska stamreligioner.

Kostnader
Totalkostnad för resan till Tanzania beräknas till 14000 kr från Arlanda.
Resor mat och logi till de fysiska träffarna betalas av kursdeltagaren (4st).
Kursen uppfyller villkoren för studiestöd under vårterminen 2018.