Valbara kurser | Åredalens folkhögskola

Valbara kurser

Valbara kurser är kortare kurser som du läser två dagar i veckan under en period på sex veckor. Under hela läsåret finns det fyra olika perioder. Du väljer kurs utifrån eget intresse och får på så sätt goda möjligheter att påverka innehållet på ditt år. Kurserna läser du tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan.

Du måste inte läsa en längre utbildning på skolan för att få gå en Valbar kurs, utan kan läsa en Valbara kurs helt fristående. Kanske något för dig som bor i bygden men inte vill studera på heltid eller för dig som vill resa hit och njuta av Åredalen under en kortare period. Skolans egna kursdeltagare har förtur till kurserna.

Du som behöver läsa behörighetsämnen kan göra det som en Valbar kurs t.ex. för att komplettera ditt gymnasiebetyg. Det ger dock inte meritpoäng i gymnasieskolans urvalsgrupper men styrker den enskilda behörigheten.

Följande kurser erbjuds läsåret 2016/2017. 
Med reservationer för ändringar.

Period 1

Torsdagar och fredagar, vecka 38 – 43

Svenska

För dig som vill skaffa dig behörighet eller öka dina färdigheter. I kursen ingår litteraturstudier, praktiskt skrivande, muntliga övningar av varierat slag. Du kommer att träna din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och din förmåga att analysera det du läser. Du kan satsa på behörighet Sv 1, 2, 3.
Kostnader: Litteratur och kopior.
Ansv:  Elna Bolin

Friluftsliv – Fjällsport – Pilgrimsvandring S:t Olavsleden

Kursen inleds med grundläggande friluftsliv, pilgrimsvandring, fysisk grundträning i lätt terräng samt information om träning, kost och klädsel samt hållbara synsätt på människa och natur. Ett temaval görs mellan: Fjällsport och Pilgrimsvandring. Övriga inslag i kursen kommer att vara: Vandring upp på Åreskutans topp. Paddling i fjällvatten och strömvatten. Pilgrimsvandring längs älven. Samtal, bearbetning av de erfarenheter som görs.

Utrustning: Stabila, vattentåliga sportskor/kängor samt vind/regnkläder är viktig utrustning för att genomföra kursen. Övrig utrustning kan ordnas på skolan alt. hyras.
Kostnader: Cirka 700 kr som täcker hyra av cykel, kanot/kajak, klättringsutrustning samt transport.
Ansv: Olle Mobärg

Självhushåll, höstens arbete

I denna kurs vill vi gå bortom konsumismen genom att skörda och förädla vad som finns i vår närmiljö. Vi samlar gamla och nya kunskaper om mat, slöjdande, entreprenörskap, inre omställning och ekologisk ekonomi. Vi varvar praktik och teori, hanterar verktyg samt gör studiebesök. Det finns möjlighet att fördjupa sig i bl.a. ull, jorden och djuren, bär, svamp och färskt virke, återbruk med mera.
Kostnader: Ca 250 kr beroende på vilka områden du vill fokusera på.
Ansv. Hans Bohlin

Vad är konst?

Vi testar gränser, utmanar, experimenterar. Ifrågasätter, provocerar och diskuterar. Vi provar på olika konstbegrepp som assemblage, kitsch, flashmob m.m. Inga förkunskaper krävs.
Kostnader ca 300 kr. Ansv. Arna Rydberg

Vävning – grund och fortsättning

Formge din väv, sätt upp en vävstol, väv ,se väven växa – njut!
Kursen innehåller en blandning av teori, uträkning och uppsättning av din vävstol,och vävning för att ge förståelse för vävningens alla möjligheter från garn till färdig väv.
Kostnader: blir ditt eget material(100 till 300 kr.) och 30 kr. för de kopior vi jobbar med.
Ansv. Carina Ericsson

Period 2

Torsdagar och fredagar, vecka 45 – 50

Engelska

För dig som vill skaffa dig behörighet eller öka dina färdigheter. I kursen ingår att träna tal, att skriva, att läsa engelsk litteratur, att lyssna till engelska från olika länder och miljöer. Du kan satsa på behörighet i Eng 5, 6.
Kostnader: Litteratur och kopior. Ansv. Elna Bolin

Världsreligioner/Islamologi

Kursen tar upp fyra grundläggande sätt att tolka och förstå verkligheten. Vi vill skapa kunskap, förståelse och inlevelseförmåga vad gäller viktiga begrepp inom ”de 3 semitiska omvändelsereligionerna” (judendom, islam, kristendom). Tyngdpunkten i kursen ligger på grundläggande islamologi (islamkunskap). Det som på 80-talet var nyandligt har i dag blivit den nya folkreligionen. Vad innebär begrepp som: ”nykultism”, andliga guider, healing? Hur skiljer sig synen på tillvaron, ondskan, Gud…? Kursen består av föreläsningar, diskussioner och eget fördjupningsarbete. Kursen kan ge behörighet i Religion 1, 2 med viss komplettering.
Kostnader: Litteratur och kopior. Ansv. Hans Bolin

Ledarskap

Kursen ledarskap ger dig en möjlighet att reflektera över och lära mer om ledarskapets förutsättningar. Vi kommer att studera olika ledarstilar, goda och dåliga egenskaper för en ledare samt ledarskap när det blir kris eller konflikt. Du får också insikt i etik, sekretess och lagar som gäller inom ledarskapet. Kursen är upplagd med en blandning av bikupor (små diskussionsgrupper), föreläsningar men också praktiska övningar och teoretiska diskussioner. Kursens syfte fungerar bäst om Du har egen erfarenhet av ledarskap. Du kommer att få möta aktiva, professionella ledare som gäster samt att vi studerar gruppens dynamik och grupprocesser med utgångspunkt från dina egna erfarenheter.
Kostnader: ev. litteratur. Ansv. Ingemar Forss

Friluftsliv i nygamla spår – S:t Olavsleden

Ristafallet och älvens häftiga, branta sidor som inspirerat Ronja rövardotters filmskapare och pilgrimer i 1000 år; det är starten på sex veckors vandringsinriktad kurs där vi även ”bygger stigar”. Du får vara med om både vandring, matlagning över öppen eld och att vårda fina vandringvägar som fler har glädje av i dalgången. Vi jobbar med att öka kunskapen om hur man jobbar och lever ute i markerna alla årstider så som folk gjort i alla tider här. Du får använda kniv, yxa och såg och dina fötter för att lösa problem och skapa lite nytt. Vi går in i att lära mer om Natura 2000 som är klassificeringen av vårt fina närområde vid Indalsälven.
Kostnader: kompendium ca 50 kr, studieresa ca 200 kr. Ansv. Olle Mobärg

Keramisk Form

Lär känna lerans fantastiska uttrycksmöjligheter.
Grundtekniker
Dekor och glasyr
Rakuteknik
Skulptur
Design av egen servis
Kostnader: 400 kr
Ansv. Arna Rydberg

Vävning – grund och fortsättning

Formge din väv, sätt upp en vävstol, väv ,se väven växa – njut!
Kursen innehåller en blandning av teori, uträkning och uppsättning av din vävstol,och vävning för att ge förståelse för vävningens alla möjligheter från garn till färdig väv.
Kostnader: blir ditt eget material(100 till 300 kr.) och 30 kr. för de kopior vi jobbar med.
Ansv. Carina Ericsson

Period 3

Torsdagar och fredagar, vecka 2-7

Matematik

Du kan repetera, komplettera och fördjupa dina mattekunskaper, anpassat till vad du kan sedan förut. Anknytning av matematiken till praktiska situationer i vardagen och till övriga studier efterstävas. Du får gärna arbeta i form av tema eller projekt. Du kan satsa på behörighet Ma 1 a, b, c, 2 a, b, c, 3 b, c, 4, 5.
Kostnader: Litteratur och kopior. Ansv. Olle Mobärg

Måleri

Vi målar med oljefärger och akryl
Stort eller litet
Nybörjare, hobbykonstnär eller proffs
Kostnad: Cirka 500kr
Ansv: Arna Rydberg

Projektarbete/fördjupning

Kursen projektarbete/fördjupning är en kurs i hur du kan bedriva ett projekt utifrån ett teoretiskt eller praktiskt ämne som du vill fördjupa dig inom. Du får en grundläggande teoretisk grund i hur en undersökning genomförs med hjälp av dagbok, intervju, litteraturstudier, observation eller enkäter. Denna kurs har du nytta av inom fortsatta studier men också i verkliga livet då många arbeten idag är i projektform. Genom ditt ämnesval kan du välja att antingen fördjupa eller bredda dina studier i kombination med dina linje/profilstudier.

Snöland

I kursen introducerar vi skidåkning alpint, telemark, snowboard och turåkning på temat ”all snö – all terräng”. Beroende på förkunskap och intresse kan grupper bildas med olika huvudinriktning. Friluftssäkerhet och skidsäkerhet ingår. Deltagaren får veta mer om vinterturism och hållbar utveckling. Möjligheter att prova att bo ute i snö, laga mat etc ska beredas de som vill prioritera tid för det. Utrustning står deltagaren för och möjligheter att hyra finns i området vid behov. En process för att kunna göra aktiva hållbara val som påverkar kostnader och inriktning ingår i kursen.
Kostnader: för lift och transporter står deltagaren för. Ett säsongskort i skidanläggning kostar mellan 800 kr och 3500 kr samt transporter under perioden 300 kr.

Keramisk Form

Lär känna lerans fantastiska uttrycksmöjligheter.
Grundtekniker
Dekor och glasyr
Rakuteknik
Skulptur
Design av egen servis
Kostnader: 400 kr
Ansv. Arna Rydberg

Period 4

Torsdagar och fredagar, vecka 12-14 + 17-19

Historia

Vad har man för nytta av att läsa historia? För att kunna förstå sig själv och andra! Kursplanen motsvarar gymnasiets 1a1 och 1a 2 eller 1 b och ger en översiktlig bild av världshistorien. Historia är ett nytt behörighetsämne för grundläggande behörighet, till högskolestudier.
Kostnader: Ev. litteratur. Ansv. Hans Bolin

Fjäll skog och vatten

Vi följer naturen i de dramatiska förändringar som våren gör. Upplevelsen av att det skapas nytt och mötet med en intensiv aktivitet över hela vårt fjällområde blir både lärorikt och spännande. Kursen tar upp hållbar matlagning ute, miljösmarta transporter till våra naturplatser, växter som kommer efter snön och fågelliv vid Ånnsjön. Paddling och tältnätter eller sova under bar himmel ingår.
Kostnader: Transporter och utrustning bekostas av deltagaren och kostar ca. 600 kr som grund och om längre studieresa görs tillkommer upp till 600 kr. Ansv. Olle Moberg

Vävning – grund och fortsättning

Formge din väv, sätt upp en vävstol, väv ,se väven växa – njut!
Kursen innehåller en blandning av teori, uträkning och uppsättning av din vävstol,och vävning för att ge förståelse för vävningens alla möjligheter från garn till färdig väv.
Kostnader: blir ditt eget material(100 till 300 kr.) och 30 kr. för de kopior vi jobbar med.

ALPHA – att tillsammans utforska tro och livets mening

För dig som är nyfiken…

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Här kan man tillsammans med andra fritt utforska trons olika delar. Kursen innehåller koncentrerade föredraag som behandlar olika teman. Därefter följer fika och samtal i grupper. I dessa samtal är det ”högt i tak” – alla frågor och åsikter är välkomna.

Några av de ämnen kursen tar upp

  • Den kristna tron – tråkig, osann, ologisk?
  • Vem är Jesus?
  • Hur läser man Bibeln?
  • Vem är den helige Ande?
  • Vad ska vi ha kyrkan till?
  • Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?

En del kursmoment genomförs utomhus under enklare utflykter och vandringar – främst i skolans närområde.

Alpha har funnits i över 30 år. I Sverige startade det 1997. Idag hittar du Alpha i över 66 000 kyrkor och andra platser över hela världen. detta har lett till att över 24 miljoner människor runt om i världen gått en Alphakurs.

Kostnader: ca 100 kr för kursmaterial och resekostnader i samband med vandring. Ansv. Martin Boström

Hållbarhet och självhushåll

Vi går, precis som på höstens kurs, bortom konsumismen, denna gång genom att förädla de första resurser som våren ger. Vi samlar gamla och nya kunskaper om mat, slöjdande, entreprenörskap, inre omställning och ekologisk ekonomi samt gör studiebesök. Utöver förädling av naturens resurser läggs grunden för sommarens produktion. Vi bygger enkla mini-växthus, sår och planterar.
Kostnader: Ca. 200 kr beroende på vilka områden du vill fokusera på.

Ansökan

Du som inte går på skolan men vill läsa en Valbar kurs hos oss fyller i detta ansökningsformulär:

  • Torsdagar och fredagar, vecka 38 – 43
  • Torsdagar och fredagar, vecka 45 – 50
  • Torsdagar och fredagar, vecka 2-7
  • Torsdagar och fredagar, vecka 14-17 + 19-20