Karibu Tanzania - Profilkurs | Åredalens folkhögskola

Internationell linje – Karibu Tanzania

 

internationell_linje

Karibu Tanzania är kursen för dig som vill studera Tanzania som land, lära känna människorna där och ta del av den östafrikanska kulturen. Under vårterminen gör vi en åtta veckor lång studieresa till Tanzania.

Kursbeskrivning

Fjällvandring.
Under hösten görs en fjällvandring med två övernattningar.

Vildmarksdagar
Under några dagar i september bor vi enkelt på en öde ö för att stärka gemenskapen och träna vår engelska inför vårens studieresa. Överlevnadstips i vildmark ingår i programmet.

Ämnesblock under hösten:Alexander i TanzaniA

  • Utvecklingskunskap. Utvecklingsteorier, befolkningsfrågor, miljöbruk, jordbruk/livsmedelsförsäljning, biståndskunskap, FN/EU, hållbar utveckling, rättvis handel/Fair trade.
  • Kulturförståelse. Vad är kultur? Vilka är våra centrala värderingar? Kulturmöten och kulturkrockar samt kommunikation över kulturgränser.
  • Länderstudier. Geografi, historia, det moderna Tanzania, politik, ekonomi, östafrikansk kultur med mera.
  • Religionskunskap. Vad är religion? Afrikanska stamreligioner. Under höstens fristående kurser har du möjlighet att fördjupa dig i kristendom, judendom och islam.
  • Språkundervisning. Introduktionskurs i swahili.
  • Dela tro. Dela tro är en  två dagars introduktionskurs i ämnet missionskunskap.

Studieresa till Tanzania.
En åtta veckor lång resa till Tanzania som ger dig möjlighet att utveckla dina intressen och pröva dina yrkeskunskaper i en ny miljö. Du får möjlighet att möta kristna i den världsvida kyrkan samt dela vardag och fest med människor från andra kulturer.

Resan är förberedd i samarbete med  vår systerskola Katumba F.D. C. , E. L. C.T. (Evangelical Lutheran Church in Tanzania) samt personliga kontakter i Dar es Salaam, Ilembula, Lushoto och på Zanzibar.

Resan betalas av kursdeltagaren. Vi prioriterar låga reskostnader, billigt boende och hög säkerhet.

Reserapport
Vid hemkomsten skriver kursdeltagarna en reserapport, förbereder och genomför föredrag om resan. Alla kursdeltagare väljer också en individuell fördjupningsuppgift för att bearbeta och bättre förstå Tanzania och dess befolkning.

Studieresa
Till Stockholm/Uppsala där vi besöker några svenska och internationella bistånds- och missionsorganisationer.

Fjällvandring.
Fjällvandring med två övernattningar görs på våren. Kurs i telemarksåkning erbjuds.

Övrigt
Vi anlitar externa föreläsare och försöker om möjligt ha lärare från Östafrika under kortare perioder. Delar av kursen ges på engelska.

 Målet med kursen

  • Du ska få tillfälle att reflektera över kulturella skillnader, solidaritet och rättvisefrågor.
  • Du ska öka din förståelse och sin kunskap för analys och handling för en rättvisare värld.
  • Du ska tillägna sig en förståelse för utvecklingsländernas situation och relationen rika – fattiga.

Internationell linje som Allmän kurs
Om du vill kan du läsa Internationell linje som en allmän kurs, vilket är för dig som vill läsa upp en grund- eller gymnasiebehörighet. Du kan då välja behörighetsgivande kurser när det är Valbara kurser (Läs mer om Valbara kurser längre ner). Vi lägger upp en individuell studieplan för dig tillsammans med kursläraren.

Har du frågor, kontakta vår studievägledare. 

Veckoupplägg

Under måndagar tisdagar och onsdagar läser du ämnen som bara återfinns på Karibu Tanzania (se årsplanering för mer detaljer).
Torsdagar och fredagar ägnas åt fristående kurser period 1, 2 (höstterminen) samt period 4 (senare delen av vårterminen).

Ämnesfördelning

diagram 3

Valbara kurser

Valbara kurser innebär att man utifrån eget intresse väljer kurser där man studerar tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan. Dessa kurser ligger torsdagar och fredagar i fyra 6-veckorsperioder under året. Kurserna ger dig goda möjligheter att påverka innehållet på ditt år. Här finns det även möjlighet att studera behörighetsgivande kurser

Karibu Tanzania deltar i Valbara kurser perioderna 1, 2 och 4.

Läs om alla Valbara kurser här: Valbara kurser

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För Karibu Tanzania tillkommer även en avgift för studieomkostnader på ca 1800 kr som täcker resor i närområdet, övernattning i fjällstuga/på fjällstation, kanothyra och kopiering. Studieresan till Tanzania beräknas kosta ca 20.000 kr.

Kurslitteraturen för Karibu Tanzania beräknas kosta runt 1000 kr.

I samband med att du tackar ja till kursen betalar du en anmälningsavgift på 500 kr. Hela summan betalas tillbaka vid första fakturatillfället.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation

Internationell linjens Instagram