Konstskola i fjällmiljö - Fördjupning - Åredalens folkhögskola

Konstskola i fjällmiljö – Fördjupning

Konst_fordjupning

Naturen – en konstnärlig fördjupning

Den fördjupade utbildningen vill adressera frågor kring människans roll i naturen och naturens roll för människan. Vad är naturen för oss och vad gör vi med naturen?

Kursbeskrivning

Genom utbildningen får du förmågan att utveckla ett självständigt konstnärskap där processen står i fokus. Vi använder oss av naturen som plats, metod eller material och du uppmanas att reflekterar över gränserna mellan konst och liv. Platsen erbjuder en naturnära upplevelse med stor kompetens inom naturområdet. Du har möjlighet att ta del av andra kurser skolan erbjuder ex Fjäll och Friluftsliv och Religion vilket skapar en tvärvetenskaplig och bredare grund för din konstnärliga praktik. Du kommer att få en egen ateljé och ha fri tillgång till skolans verkstäder.

Utbildningen bygger på ett återkommande gästlärarsystem med yrkesverksamma samtidskonstnärer. Kurserna behandlar utbildningens tema. Gästlärarna utgör utbildningens struktur inom olika fält, t ex performance, ljud och installation.

Begrepp som Land Art/Jordkonst förväntas vara etablerat hos studenten.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker ditt grundmaterial som behövs i de olika kurserna. För Konstskolan är studieomkostnaden ca 3000 kr/termin.

I samband med att du tackar ja till kursen betalar du en anmälningsavgift på 500 kr. Hela summan betalas tillbaka vid första fakturatillfället.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation

Antagningskrav

Du som söker har antingen gått en annan förberedande/grundutbildning i konst och vill utveckla en mer precis sida i din praktik eller efter uppehåll i din konstnärliga verksamhet och har behov av att fördjupa ditt arbete.

Ansökan sker digitalt med 4 arbetsprover och ett formulerat projekt inom temat.