Allmän kurs svenska - Åredalens folkhögskola

Allmän kurs svenska

Allmän kurs Svenska vänder sig till dig som vill fortsätta träna på din svenska på SFI- eller grundnivå. Vi jobbar med olika teman. Med start i vardagssvenskan samtalar vi om olika företeelser i det svenska samhälls- och arbetslivet där vi utgår från dina egna erfarenheter. Studierna sker på heltid. Tillsammans försöker vi hitta din styrka i språkinlärningen. Utifrån dina förutsättningar och behov skapar vi kursen så att din studietid här blir intressant och meningsfull.

Även SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) ges plats inom denna kurs. Kontakta oss för mer information kring detta alternativ.

Här får du möjlighet att möta människor med olika bakgrunder och bidra med just dina erfarenheter. På skolan jobbar vi både praktiskt och teoretiskt såväl inomhus som utomhus.

Ämnen som du kan studera på Allmän kurs Svenska:

  • Svenska
  • Samhällskunskap
  • Matematik
  • Engelska

Kostnader som övriga

men studieomkostnaden ca 1000 kr/år