Åredalens folkhögskola - En folkhögskola med plats för dig

Kunskap och vänskap – hand i hand

På Åredalens Folkhögskola kan du bredda din kunskap, utvecklas som människa och hitta vänner för livet. Vi har en fin gemenskap mellan kursdeltagarna, engagerad personal och en positiv, stimulerande och drogfri miljö. Här går kunskap och vänskap hand i hand!

Skolan ligger i Jämtland, 17 km öster om Åre, omgiven av en fantastisk natur  med närhet till mäktiga fjäll, underbara vidder, vildmark och äventyr. Från skolan har du utsikt över Ristafallet, ett av våra vackra vattenfall här i Åre kommun.

På vårt populära internat finns plats för 90 personer. Här har du helpension och får en fantastisk möjlighet att komma nära skolans andra kursdeltagare.

Vår syn på saken

På Åredalens folkhögskola vill vi främja respekt och förståelse gentemot alla. Vi arbetar också aktivt för en inre och yttre hållbarhet. Därför ligger fokus i våra utbildningar på livsåskådning, solidaritet, natur, friluftsliv, friskvård, skapande och miljö.  Vår övertygelse är ”hela världen – hela människan” som innebär att vi tror att människans behov är både kroppsliga, själsliga och andliga.

Alla ska känna sig välkomna till Åredalens folkhögskola!

Huvudman och profil

Åredalens Folkhögskola drivs av Föreningen Åredalens Folkhögskola. Föreningen är ansluten till EFS (Evangeliska-Fosterlands-Stiftelsen), en rörelse inom Svenska Kyrkan. EFS är huvudman för ytterligare 7 folkhögskolor.

Åredalens Folkhögskolas måldokument, framarbetat på skolan och antaget av skolans styrelse anger att målen för verksamheten är:

  • Att i skolverksamhten stimulera människor till bearbetning av livsfrågor.
  • Att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning.
  • Att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, skapande verksamhet och ansvarstagande.
  • Att stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och internationella samhället.
  • Att utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värde prioritera socialt eller kulturellt missgynnade grupper.
  • Att all undervisning skall vara allsidig och genomföras med tolerans och respekt för oliktänkande.

Att studera på folkhögskola

Studier på folkhögskola passar dig som vill skaffa motsvarande gymnasiekompetens eller vill komplettera med enstaka ämnen, kanske för att sedan gå vidare till studier på högskola eller universitet. Det passar också dig som vill stanna upp, ta en paus från ditt vardagliga liv och pröva något nytt. Här lär du för din egen skull.