Skolans bibliotek | Åredalens folkhögskola

Bibliotek

Skolans bibliotek är ett kommundelsbibliotek vilket ger tillgång till  Åre kommuns bibliotek och alla bibliotek i Jämtland genom www.arebiblioteken.se 
 Biblioteket är öppet för allmänheten kl. 15.00 – 16.00.
Du kan låna böcker, ljudböcker, tidskrifter och att söka på nätet. För att låna böcker krävs ett lånekort som du får de första skolveckorna. Finns ingen personal i biblioteket kan du låna böcker ändå, du skriver bokens titel,steckkod och ditt namn. Lägg pappret i bokinkastet.  Återlämning av böcker sker i ett bokinkast.
Böcker får lånas i 4 veckor, tidskrifter 2 veckor utom nya exemplar som inte lånas ut. Vid senare återlämning har Åre kommuns bibliotek förseningsavgifter som vi följer.
 
Vi kan även hjälpa till med så kallade fjärrlån, en generell portokostnad erläggs f n 20 kr. Med fjärrlån menas från andra bibliotek utanför Åre kommun.
 
Vår bibliotekskatalog är digitaliserad via webben inom Åre kommunbibliotek. Du kan också öppna katalogen från alla datorer kopplade till Internet.