Historia - Åredalens folkhögskola

Historia

Åredalens Folkhögskola drivs av en skolförening i nära samarbete med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, som är en rörelse inom Svenska kyrkan. Skolan startade 1938 i ett före detta pensionat och har sedan dess byggts ut i olika omgångar. Idag rymmer den fina, ändamålsenliga undervisningslokaler, aula, sporthall, musikrum, slöjdsalar, bibliotek, restaurang och internat.

På vår folkhögskola finns ett brett kursutbud, en underbar fjällmiljö och stora möjligheter att påverka din egen utbildning. Här finns en plats för dig.