Huvudman - Åredalens folkhögskola

Huvudman

Åredalens Folkhögskola drivs av Föreningen Åredalens Folkhögskola. Föreningen är ansluten till EFS (Evangeliska-Fosterlands-Stiftelsen), en missionsrörelse inom Svenska Kyrkan. EFS är huvudman för ytterligare 7 folkhögskolor.

Åredalens Folkhögskolas måldokument, framarbetat på skolan och antaget av skolans styrelse anger att målen för verksamheten är:

 • Att i skolverksamheten stimulera människor till bearbetning av livsfrågor.
 • Att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning.
 • Att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, skapande verksamhet och ansvarstagande.
 • Att stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och internationella samhället.
 • Att utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värde prioritera socialt eller kulturellt missgynnade grupper.
 • Att all undervisning skall vara allsidig och genomföras med tolerans och respekt för oliktänkande

Styrelsen

Följande personer sitter i styrelsen:

Ordförande

Karl-Erik Lundin, mail: karlerik@aredalensfhsk.se mobil: 070-673 78 77

Vice ordförande

Anders Nordvall, mail: andersnordvall@aredalensfhsk.se

Ordinarie

 • Erik Persson
 • Anders Nordvall
 • Linda Westberg
 • Mattias Jaktlund
 • Anna Lindmark
 • Björn Sandahl

Ersättare

 • Christer Eriksson
 • Ingrid Sandström
 • Håkan Nilsson

Årsredovisning

Årsredovisning 2022 (pdf)