Huvudman - Åredalens folkhögskola

Huvudman

Åredalens Folkhögskola drivs av Föreningen Åredalens Folkhögskola. Föreningen är ansluten till EFS (Evangeliska-Fosterlands-Stiftelsen), en missionsrörelse inom Svenska Kyrkan. EFS är huvudman för ytterligare 7 folkhögskolor.

Åredalens Folkhögskolas måldokument, framarbetat på skolan och antaget av skolans styrelse anger att målen för verksamheten är:

  • Att i skolverksamheten stimulera människor till bearbetning av livsfrågor.
  • Att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning.
  • Att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, skapande verksamhet och ansvarstagande.
  • Att stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och internationella samhället.
  • Att utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värde prioritera socialt eller kulturellt missgynnade grupper.
  • Att all undervisning skall vara allsidig och genomföras med tolerans och respekt för oliktänkande

Styrelsen

Följande personer sitter i styrelsen:

Karl-Erik Lundin –  Ordförande, mail: karlerik.lundin51@gmail.com, mobil: 070-673 78 77

Anders Nordvall – Vice ordförande, mail:

Ordinarie

Erik Persson

Mikael Artursson

Jennifer Lenells

Mattias Jaktlund

Gudrun Olsson

Ersättare

Lena Carle

Ingrid Sandström

Leif Nilsson

Årsredovisning

Årsredovisning 2020(pdf)