Lindh Peter - Åredalens folkhögskola

Författare Arkiv | Lindh Peter

Hämtning av mat på KARMA.

OBS!! Nu hämtas KARMA maten i huset Sveaborg 286, huset som ligger strax vänster ovanför huvudbyggnaden (entrén).  Där i den vänstra dörren står en frys med KARMA maten med ert namn på. Vid ev. frågor kontakta mig Peter på 0703217093

Läs mer →