Behörighet - Åredalens folkhögskola

Behörighet

I samband med kursstart under de första fyra startveckorna sker en gemensam information om behörigheter, intyg mm. Alla kursdeltagare har ett enskilt samtal med respektive kursansvarig om sitt individuella studieupplägg utifrån behov, förutsättningar och möjligheter. Samtidigt diskuteras behov av intyg, behörigheter och omdöme. En studie/handlingsplan görs. Detta sker någon gång under startveckorna. Den individuella studie/handlingsplanen följs upp och ev. kompletteras.
 
Nedan följer kortfattat vad som gäller för behörigheter. Vill du veta mera kan du även läsa här www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/
 
Behörigheter till studier på gymnasienivå
Du som inte har slutfört dina studier i grundskolan kan på folkhögskola studera allmän kurs på grundskolenivå. Du kan då bli behörig till vidare studier på gymnasienivå, antingen på folkhögskola eller på komvux. Hur lång tid du behöver studera för att uppnå behörigheten beror på vad du har för tidigare grundskolestudier bakom dig.
 
Grundläggande behörighet till högskola
Denna behörighet till högskolestudier är de baskrav som ställs på dig när du ska söka till högskoleutbildningar. Du kan uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier genom att studera allmän kurs på gymnasienivå på folkhögskolan. För att uppnå behörigheten behöver du:

 1. Ett till tre års studier på gymnasienivå – beror på arbetslivserfarenhet och tidigare studier.
  Här kan du läsa mer om allmän kurs.
 2. Uppnå behörighet i de tio gymnasiegemensamma kurserna:
  • Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Matematik 1a eller 1b eller 1c
  • Engelska 5 och 6
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1
 3. Behörighetsintyg och studieomdöme

Vid slutförda studier intygar folkhögskolan att du har kunskaper motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma kurserna. Behörighet i dessa kurser kan du också ha uppnått på gymnasieskola eller komvux före eller efter studierna på folkhögskolan. Du ska också ha ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Du begär själv vid kursstart att du vill ha ett studieomdöme.
 
Särskilda behörigheter till högskola
Utöver den grundläggande behörigheten kan olika högskoleutbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav och det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier. Folkhögskolan kan utfärda intyg på särskilda behörigheter (utöver de tio gymnasiegemensamma kurserna, se ovan) som motsvarar gymnasieskolan.
 
Till exempel kan du läsa in naturvetenskaplig behörighet om du har läst samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Folkhögskolan intygar då att du har kunskaper motsvarande godkänd nivå i dessa kurser.