Föreningen Åredalens folkhögskolas Årsmöte framflyttat 7 maj - Åredalens folkhögskola

Föreningen Åredalens folkhögskolas Årsmöte framflyttat 7 maj

INFO:
Föreningen Åredalens folkhögskolas årsmöte som tidigare planerats söndagen den 26 april 2020 kl 13.00 är framflyttad till den 7 maj kl 18.00 . Pg a bl a Covid-19 har styrelsen beslutat att det genomföras som telefon/videokonferens.

Man kan komma med i årsmötet på två olika sätt enl. nedan.

Gå in på Google Hangouts Meet på din dator, platta eller mobiltelefon genom att klicka på denna länk: http://meet.google.com/hhj-xczk-ceg

Om inte det fungerar så kan du ansluta per telefon genom att ringa +46 8 505 444 38 och ange PIN: 419746684.

Vi räknar med att kunna inleda årsmötet c:a 18.00 men registrering av anmälda medlemmar och röstberättigade ombud kan vi påbörja redan 17,45 så börja koppla upp er redan då.

Rev föredragningslista, info om ”Stigstipendiaten” samt budget inkl budgetkommentarer för 2020 bifogas.

Anmälan till årsmötet sker till folkhögskolan före den 28 april på tel. 0647 – 66 55 00 eller E-post till receptionen@aredalensfhsk.se.

Ni som önskar få årsredovisning/årsmöteshandlingar i pappersform kan beställa det samtidigt som ni anmäler er till receptionen. Fr.o.m. 23 april kommer samtliga årsmöteshandlingar att finnas tillgängliga på skolans hemsida,www.aredalensfhsk.se sedan klickar ni vidare till Om skolan och Huvudman.

Ur föreningens stadgar:

§ 6 Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till föreningens årsmöte sker genom ordförandens försorg senast två månader innan årsmötet.Varje medlem som erlagt årsavgift har en röst. Förening/församling och organisation utser ombud till årsmötet. Enskild medlems rösträtt är personlig.

Årsmötet 2019 beslutade att för år 2020 är årsavgiften oförändrad 100 kr/medlem. Årsavgiften skall vara inbetald på Bg 376-6953 senast den 26 april för att ni som medlem eller ombud skall ha rösträtt vid årsmötet.

Välkomna hälsar Jan-OlofHemmingssonOrdförande för föreningen Åredalens Folkhögskola