Information gällande anpassningar för att förhindra smittspridning av covid-19 på skolan läsår 20/21 - Åredalens folkhögskola

Information gällande anpassningar för att förhindra smittspridning av covid-19 på skolan läsår 20/21


Skolan har vidtagit en mängd olika åtgärder för att begränsa smittspridning av Covid-19. Mycket hänger dock på att var och en tar stort eget ansvar och visar hänsyn. Skolan följer noga den lokala och nationella utvecklingen av Covid-19 och anpassar sig helt efter Folkhälsomyndighetens och lokala riktlinjer och råd. Nedan följer några åtgärder som direkt påverkar dig som deltagare hos oss:


• Endast symtomfria deltagare och personal befinner sig på skolan.
• Alla som passerar in genom våra ytterdörrar handspritar sina händer.
• Alla tar ansvar för god handhygien och handtvätt under hela skoldagen och på internaten.
Handsprit finns utplacerat på flera platser i skolbyggnaderna.
• Vid sjukdom stannar deltagare och personal hemma. Åter på skolan 48h efter tillfrisknande.
• Vid misstänkt Covid-19 görs provtagning vid hälsocentralen och karantän gäller. Meddela din
kursansvarige om ditt tillstånd.
• Vid bekräftad Covid-19 gäller karantän, distansundervisning och matlåda till rummet.
Meddela din kursansvarige om ditt tillstånd.
• Undervisningen sker i mindre enheter och stora grupper möts på Teams.
• Social distansering gäller i all skolans undervisning, oavsett om undervisningen sker ute eller
inne.
• Besöksförbud råder för externa besökare på skolans internat.
• Idrottshallen är tillsvidare stängd för fritidsaktiviteter, all aktivitet hänvisas till utemiljön.
• Idrottshallens bastu är avstängd.
• Idrottshallens omklädningsrum är öppna för omklädning max 5 personer åt gången
• Sträva alltid efter att hålla distans 1 meter till andra. Alla tar ansvar och ser till att det inte
skapas folksamlingar under rasterna.
• Matsalen serverar frukost, fika och lunch på utsatta tider och utifrån restriktioner. Varje
kursgrupp har sina mattider och sina platser, som noga måste hållas. Middag levereras i
matlådor och till varje internathus.
• Max 4 personer/bil och max 6 personer/minibuss. Samtliga som åker i bussarna måste
använda handsprit vid avfärd.
• Vid oro och frågor gällande skolans hantering och smittskyddsanpassning, kontakta skolans
kurator, internatansvarig eller deltagarstödjare