Hämtning av mat på KARMA. - Åredalens folkhögskola

Hämtning av mat på KARMA.

OBS!!

Nu hämtas KARMA maten i huset Sveaborg 286, huset som ligger strax vänster ovanför huvudbyggnaden (entrén).  Där i den vänstra dörren står en frys med KARMA maten med ert namn på. Vid ev. frågor kontakta mig Peter på 0703217093