Välkommen till årsmöte! - Åredalens folkhögskola

Välkommen till årsmöte!

Välkommen till årsmöte 14/4-2019

Vi  firar föreningen Åredalens folkhögskolas årsmöteshögtid.

Dagen inleds kl 11.00 på folkhögskolan med gudstjänst tillsammans med Undersåkers församling och EFS missionsförening i Nyland .

Kyrkoherde Ann-Charlott Hansson-Borgström, som själv varit elev på folkhögskolan, leder gudstjänsten. Sång får vi av några nuvarande kursdeltagare på bibellinjen.

Efter gudstjänsten, under kyrkkaffet, utdelas även ett stipendium ur Ante Karlsson Stigs minnesfond och vi får lyssna till några korta minnesbilder från de 80 år som folkhögskolan funnits i Åredalen.

C:a kl 13.00 sker själva årsmötesförhandlingarna.

Varmt välkomna till det åttionde årsmötet med föreningen Åredalens folkhögskola. Styrelsen.

Huvudman