Övriga kurser - Åredalens folkhögskola

Övriga kurser

Åredalens folkhögskola erbjuder en stor variation av kurser – både i längd, utformning och innehåll. Vi har inte bara utbildningar som sträcker sig över ett helt läsår, du kan också läsa sommarkurser, kortare kurser och på distansutbildningar hos oss.

Distanskurser

Vi erbjuder ett antal distanskurser, vilket kan vara idealiskt för dig som vill kombinera arbete eller andra studier med att läsa en kurs hos oss.

Valbara kurser

Under hela läsåret erbjuder vi Valbara kurser. Dessa kan kombineras med någon av våra utbildningar alternativt läsas helt fristående. Kurserna är vanligvis förlagda till torsdagar och fredagar och pågår i sex veckor. Vi erbjuder dessa kurser under fyra perioder.

Korta kurser

Under hela året arrangeras kortare kurser av olika slag som är förlagda på skolan eller andra platser. Kurserna är med inriktning mot:

  • Tros-/livsfrågor
  • Internationella frågor
  • Natur/kultur/hantverk
  • Friluftsliv/ledarskap
  • Hälsa/miljö/bygdeutveckling
  • Funktionshinder

Sommarkurser

I början av sommaren erbjuder vi veckokurser, både på Åredalens folkhögskola och i södra Frankrike. En fantastisk möjlighet för alla som vill börja sommaren på ett bra sätt.

Uppdragsutbildningar

I samarbete med andra aktörer arrangerar vi uppdragsutbildningar och kan därmed skräddarsy kurser som det finns ett behov av.

Pastoral profiltermin (halvfart)

Kursen ges i samarbete med Johannelunds Teologiska Högskola. Kursansvarig Martin Boström