Samtidskonst på distans | Åredalens folkhögskola

Samtidskonst

Varför ser konsten ut som den gör idag? Vad är samtidskonst? Vad finns det för tendenser och varför? På kursen Samtidskonst går vi igenom konsthistorien och reder ut olika begrepp inom konsten – för att få perspektiv på samtiden. Kursen vänder sig till dig som vill lära sig att förstå och analysera samtidskonsten utifrån ett historiskt perspektiv.

Kursbeskrivning

Samtidskonst är en distansutbildning på 50% under 26 veckor med två gemensamma träffar.

Vi läser aktuella artiklar och ser på inslag på internet. Lektionerna via bildspel/video/text följs av diskussioner och frågor. Varje lektion innehåller bilder och länkar som gör att du kan fördjupa dig vidare på egen hand. Målet är att alla ska kunna engagera sig och studera på individuell nivå, med gemensamma grunder.

Du får ett antal inlämningsuppgifter där du själv testar sätt att se på konsten och prata om den.

Kursmoment:

  • Konsthistoria
  • Rummet: Konst i olika sammanhang
  • Konstteori och tolkning
  • Att läsa ett konstverk
  • Videokonst
  • Frågor och diskussioner runt aktuella konstutställningar

Målet med kursen
Kursen har som mål att öka förståelsen av samtidskonst, förmågan att analysera konst samt se den i ett större sammanhang. Vid kursens slut ska deltagaren kunna tolka samtida konstuttryck och känna till olika samtida konstnärer samt kunna ge en personlig åsikt om konstverk.

Kostnader

Undervisningen är gratis. Du bekostar själv inträden på museer, utställningar, eventuella resor samt resan till de två fysiska träffarna.

Inträdeskrav

Du ska vara över 18 år. Inga förkunskaper krävs.
Du behöver tillgång till en dator med uppkoppling på Internet, det går att använda dator på biblioteket i ditt närområde.