Folkhögskolespåret - Åredalens folkhögskola

Folkhögskolespåret

Syftet med projektet är att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar. Målet är att ungdomarnas väg mot vidare studier eller arbete ska förkortas. Det gäller främst ungdomar i åldrarna 18-21 år. Folkhögskolespåret drivs utifrån idén om att god integration behöver inkludera en bredd av samhällsaktörer över sektorsgränserna. Med utgångspunkt i folkhögskolornas värdegrund och bildningsideal ska insatsen uppmuntra ett nytt tänk kring ensamkommande ungdomars förmåga, resurser och potential.

För vem?

Utbildningen vänder sig till ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd, mellan 18- 21 år. Eleverna ska också ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Studierna förutsätter att eleven bor på skolan.

Syftet med folkhögskolespåret är att genom studier och boende skapa naturlig integration och att förkorta ungdomars väg mot vidare studier eller arbete.

Studier, boende & integration

Med folkbildningens synsätt på människans förmåga, resurs och potential skapar insatserna och utbildningen delaktiga, ansvarstagande och självständiga individer. Tack vare boende i internatform på skolan kan naturlig integration skapas, både i det sociala sammanhanget och i möjligheten att bygga nätverk.

Vi erbjuder nivåanpassad studiegång på grund- eller gymnasienivå tillsammans med eleverna på Allmän kurs. Eleverna kommer att ha tillgång till extra stöd.

Ungdomarna erbjuds eget boende integrerat med folkhögskolans övriga deltagare. Vi erbjuder också ett utökat mentorskap, där extra stöd ges till viss del i boendet och på fritiden.

Kostnad

Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och kommunen.

Omfattning

8 platser (året runt)

Kontakt och information

För vidare information kontakta din handläggare på socialtjänsten, det är dom som tar beslutet om du får ta del av insatsen. Om du har frågor kring utbildningen och hur det är att studera på Åredalens folkhögskola, ta kontakt med Elna Bolin, studievägledare, 0647-66 55 03  eller  elna@aredalensfhsk.se.

Vi tar gärna emot dig för ett studiebesök om du är intresserad.

För mer information om Folkhögskolespåret – titta gärna in på http://www.folkhogskolesparet.se/