Korta kurser | Åredalens folkhögskola

Korta kurser

Åredalens folkhögskola erbjuder förutom långa kurser även korta kurser (högst 14 dagar). De korta kurserna är förlagda under hela året, på skolan eller andra platser. Åredalens folkhögskola har valt att anordna eller att samverka i kurser med inriktning mot:

  • Tros-/livsfrågor
  • Internationella frågor
  • Natur/kultur/hantverk
  • Friluftsliv/ledarskap
  • Hälsa/miljö/bygdeutveckling
  • Funktionshinder

Nära samverkanspartners är för närvarande, Svenska Turistföreningen, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Svenska kyrkan, Jämtlands läns Hemslöjdskonsulenter, Astma och Allergiförbundet m.fl.
 
Åredalens folkhögskola vill samverka med er och vara en aktiv aktör för utveckling genom kompetensutveckling. Har ni idéer? Tveka inte utan ta kontakt med oss.
 
 
Andra former för samverkan är kulturarrangemang samt retreater.
Retreater arrangeras i samarbete med nätverket Retreater Jämtland. Läs mer på deras hemsida