SFI - Åredalens folkhögskola

SFI

SFI på Åredalens folkhögskola sker med folkhögskolans pedagogik och utifrån Skolverkets kursplaner och betygssystem. Parallellt med SFI-studier erbjuder vi möjlighet att läsa in allmänna ämnen på grundskole- eller gymnasienivå. Den enskildes behov och förutsättningar avgör.


Svenska För Invandrare (SFI)
Vi erbjuder SFI i kurserna B-D.

Studierna i det svenska språket är nyckeln till att kunna integreras i det svenska samhället. I kursplanen definieras att målet för utbildning i svenska för invandrare är att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga, vilket bl.a. uppnås genom att eleven får träna på att läsa och skriva svenska, att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang och inte minst tränar sig till ett gott uttal.

Allmän kurs – behörighetsgivande studier
Allmän kurs på grundskolenivå innehåller

  • Svenska
  • Samhällskunskap
  • Matematik
  • Engelska

Allmän kurs på gymnasienivå kan utöver ovanstående innehålla

  • Historia
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap

Folkhögskolans pedagogik är processinriktad och bygger på ett aktivt deltagande. Dialogen mellan människor står i centrum. Ämnesövergripande studier ger dig möjlighet att integrera kunskaper och färdigheter från olika områden.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker gemensamma studieresor, studiebesök, material och kopiering. För SFI är studieomkostnaden ca 600 kr.

I samband med att du tackar ja till kursen betalar du en anmälningsavgift på 500 kr. Hela summan betalas tillbaka vid första fakturatillfället.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation


Gemenskap
När du studerar SFI på folkhögskolan får du del av en helhetsmiljö där du möter många andra studerande. Mötet mellan olika människor är utvecklande både vad gäller språket och nätverket i Sverige.


Anmälan
Du anmäler dig till SFI på folkhögskola genom att klicka på denna länk: I

Du kommer då till Schoolsoft där du behöver börja med att skapa ett eget konto. Därefter kommer du direkt till ansökningsformuläret som du ska fylla i och skicka in.

Anmälan till SFI


Kontakt 

Elna Bolin,
Studievägledare
0647-66 55 03
elna@aredalensfhsk.se