Uppdragsutbildning och individuella program | Åredalens folkhögskola

Uppdragsutbildning

Åredalens folkhögskola är bra på att skräddarsy kurser inom olika områden för privata företag, andra skolor, offentlig förvaltning etc.

Vi utför uppdragsutbildningar vilket innebär att vi erbjuder:

  • Personlighetsutvecklande utbildningar för vidare studier på förberedande nivå och på högskolenivå.
  • Samarbetskurser inom arbetslivsutveckling, psykologi, krishantering, etik, bemötande och kulturförståelse.
  • Grundutbildningar för kommun eller företag (språk, teambuildning, kulturfrågor etc.)
  • Specialkurser i friskvård & friluftsliv
  • Arbetsmarknadsinriktade specialutbildningar

Kompetens- och vidareutveckling sker i nära samarbete och är en viktig del i vår framtidsvision som folkhögskola där vi har en stark tradition på mötet mellan människor och deras tidigare erfarenheter som en viktig del i en positiv utbildningssituation.
 
Vår utbildningsmiljö
Finns i Hålland, Undersåker i Åredalen, västra Jämtland. Vår verksamhet är dock till viss del rikstäckande då elever och kursdeltagare kommer från hela riket. Dessutom har vi varje år invandrarstuderande, gäststuderande eller andra typer av utlandselever.
Skolans inre som yttre utbildningsmiljö gör att man stimuleras blanda erfarenheter och lärande med upplevelser i den unika fjällmiljö skolans befinner sig i.
 
Behörighetsgivande
Folkhögskolan arbetar med uppgift att ge behörighet till högskolestudier samt att genom utbildning i tros- och livsåskådningsfrågor, livskvalitet, friluftsliv, natur & kultur, skapande verksamhet, människosyn,internationella frågor och visa på en helhetssyn för människan.
 
Skolans huvudman/ägare är EFS (Evangeliska Fosterlands Stiftelsen) och drivs av en skolstyrelse och skolledning. EFS är en inomkyrklig väckelserörelse som funnits i Sverige sedan 1860-talet och verkat som lekmannarörelse med speciell betoning på utbildningsfrågor, barn och ungdom, musik, friluftsliv och internationella frågor genom sitt missions- och biståndsarbete i både Afrika och Asien.

Hör gärna av dig till rektor Anna Willén  för att samtala mer om detta.