Avgifter och studieomkostnader | Åredalens folkhögskola

Kostnader

Kostnaderna avser läsåret 2019-2020. Vi räknar med en förändring på ca 2% tillkommande läsår.

Studieomkostnader
Beloppen varierar mellan olika linjer. Studieomkostnaden är en fast avgift där vissa av klassens gemensamma kostnader är sammanslagna och uppdelad på antal deltagare. Den del av avgiften som är en fast kostnad betalas vanligtvis ej tillbaka vid frånvaro eller vid studieavbrott då det påverkar kostnaden för de övriga i gruppen. Den rörliga kostnaden som är riktad till enskild person kan däremot återbetalas. I avgiften ingår bl.a. kopiering (privat kopiering och specialarbeten ingår ej), vissa resor, fjällturer, hyror av material mm. Som deltagare betalar du även din egen kurslitteratur, kostnaden varierar mellan olika linjer.

Försäkring
Alla deltagare faktureras 75 kr för en olycksfallsförsäkring.

Deltagare under 20 år
Är du under 20 år och läser in din gymnasiekompetens så finns det ibland möjlighet för dig att söka bidrag till kurslitteratur och lunch i din hemkommun. Ta kontakt med gymnasieskolan på din hemort.

Betalningsvillkor
Din första faktura kommer i mitten på september och ska betalas i slutet av september månad. Du får vanligtvis fyra fakturor på höstterminen och fem på vårterminen. På fakturor som ej betalats i tid tillkommer påminnelseavgift på fn 60 kr och dröjsmålsränta på f.n. 10% enligt lag. Lindorff Fakturaservice ombesörjer våra påminnelser och påminnelseavgifter betalas dit. Om Lindorff debiterar skolan för utlägg, tjänster mm. i samband med kravverksamheten har skolan rätt att debitera motsvarande belopp. Vid läsårets slut har skolan rätt att innehålla ditt intyg till dess att full betalning, inklusive räntor och avgifter har erlagts.

Fakturainbetalning
När du betalar din faktura, kom ihåg att ange kund- och fakturanummer.

Externa deltagare

Förmiddagsfika
Alla externa deltagare betalar för förmiddagsfika. Heltidsstuderande betalar 560 kr/termin.

Lunch första skolveckan
Alla deltagare äter lunch under sin första skolvecka, och  Jul lunch, Påsk lunch och avslutnings lunch. Kostnaden för de luncherna faktureras med  65kr/lunch.

Matkuponger
Det finns möjlighet att köpa frukost- lunch- och middagskuponger i receptionen.
Enstaka frukostkuponger kostar 70 kr
Enstaka lunch-, och middagskuponger 95 kr
Häfte om 10 luncher/middagar kostar 900 kr

Internatets deltagare

Inackorderingskostnaden
Kostnaden mat/boende är linjebaserad. Det innebär att kostnaden för mat, 732 kr/vecka beräknas efter din linjes kursplan men boendekostnaden baseras på vilket rum du hyr.  Som deltagare betalar du INTE mat under helger, lovdagar, studieresor och praktikdagar. Vid ledighet som du ej kan påverka t.ex. långvarig sjukdom, mönstring, föräldrars högtidsdagar, nära anhörigs sjukdom, bortgång o.d. kan matavdrag beviljas, mot i vissa fall läkarintyg.

Rumspriser
Här ser du hur ditt rumsval kan påverka din totala inackorderingskostnad.

Dubbelrum Viking- samt Sveaborg 305 kr/vecka
Dubbelrum Jämteborg 340kr/vecka
Dubbelrum Villan 340 kr/vecka
Litet enkelrum Viking- samt Sveaborg 490kr/vecka
Litet enkelrum Jämteborg 555kr/vecka
Enkelrum Villan 555  – 565 kr/vecka
Stort enkelrum Viking- samt Sveaborg 520 kr/vecka
Stort enkelrum Jämteborg 565kr/vecka
Enkelrum Brunkulla/Guckuskon 565 kr/vecka

Inackorderingspris
Dubbelrum inklusive mat 1025  –  1060 kr/vecka
Litet enkelrum inklusive mat 1210 – 1285 kr/vecka
Stort enkelrum inklusive mat 1240    –   1285 kr/vecka

Hyresavtal
Du betalar hyra from skolstart t.o.m. skolslut förutom jullovet, då skolan stänger. De dagarna räknas inte med i hyran. Du har tre månaders uppsägning på ditt rum, det tillämpas även vid rumsbyte inom internatet. Du betalar hyra för ditt rum även om du är på studieresa eller praktik, däremot så betalar du inte för maten under sådana perioder. Se hyreskontrakt.