Dokument för utskrift | Åredalens folkhögskola

Studeranderätt

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet startat Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR – vilket Åredalens folkhögskola är anslutet till.

Skolans studierättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studenternas rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor.

Ladda ner dokumentet här: Studeranderatt_lasaret_23-24.pdf