Allmän kurs - Bas - Åredalens folkhögskola

Allmän kurs – Bas

Allmän kurs Bas vänder sig till dig som vill läsa upp en behörighet för grundskolan med fokus på språkutveckling. Här läser du behörighetsgivande kurser integrerat med varandra. Vi lägger upp en individuell studieplan tillsammans med dig.

Här får du möjlighet att möta människor med olika bakgrunder och bidra med just dina erfarenheter. På skolan jobbar vi både praktiskt och teoretiskt såväl inomhus som utomhus.

Ämnen som du kan läsa in genom vår Allmänna kurs Bas:

  • Svenska
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap

För att läsa in grundbehörighet på gymnasienivå kan du sedan fortsätta läsa Allmän kurs.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker gemensamma studieresor, studiebesök, material och kopiering. För Allmän kurs – Bas är studieomkostnaden ca 1000 kr.

I samband med att du tackar ja till kursen betalar du en anmälningsavgift på 500 kr. Hela summan betalas tillbaka vid första fakturatillfället.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation

Antagningskrav

Du ska fylla minst 18 år det år du börjar på folkhögskolan.