Allmän kurs Yrkesinrikning Turism - Åredalens folkhögskola

Allmän kurs Yrkesinrikning Turism

En ny spännande utbildning läsåret 21/22 vid Åredalens folkhögskola. Mitt i Åredalen med närhet till fjällvärlden där turism är en växande bransch i en stor och viktig näring. Denna utbildning förbereder dig för arbete inom besöksnäringen som t.ex. hotellvärd, restaurang värd, konferens- och evenemangs värd. Utbildningen ger dig kunskaper och träning som arbetsgivarna efterfrågar och en möjlighet för dig att växa som människa. Utbildningen sker i nära samarbete med Åre kommun, Arbetsförmedlingen och företrädare inom turismbranschen.

Upplägg och arbetsformer:

Kurstid: 50 % av kurstiden ägnas åt ämnen med yrkesinriktning, 50% av tiden ägnas åt kärnämnen och behörighetsstudier.

Schema: Måndag-onsdag: Svenska och Samhällskunskap är till stor del integrerade i temablocken i de yrkesinriktade studierna.

Torsdagar-fredagar ägnas främst åt kärnämnen och behörighetsstudier utifrån din nivå.

APL: Under vårterminen sker arbetsplatsförlagd utbildning (APL) under ett par längre perioder som ger dig viktiga kontakter och möjligheter att praktisera det du lärt dig. Handledning och fortlöpande reflektion gör praktiken till en viktig del av utbildningsåret.

Studieformer: Grupparbeten, studiebesök samt gemensamma temadagar med övriga deltagare på skolan ger en extra dimension och möjlighet till möten och erfarenhetsutbyten med människor från olika delar av Sverige och världen.

Utbildningen ger dig

  • Kunskaper om branschen och de olika yrkesrollerna.
  • Kunskaper och färdigheter i att möta människor för att kunna ge bästa service och värdskap.
  • Möjlighet att träna i praktiska situationer under arbetsplatsförlagd utbildning (APL)
  • Möjligheter att knyta kontakter och skapa nätverk hos företagen i området.
  • Individuell handledning för personlig utveckling och uppföljning av utbildningsplan.
  • Möjlighet att läsa grundskole- och gymnasiebehörighet i svenska, engelska, samhällskunskap, matematik.
  • En yrkesinriktad folkhögskoleutbildning ökar dina chanser att få jobb samtidigt som du får möjlighet att bygga vidare och utveckla dina kunskaper och förmågor för vidare studier i framtiden.

Omfattning: 100% under ett läsår. I mån av plats erbjuder vi studier på 50% under måndag-onsdag, som består av branschblocket integrerat med svenska och samhällskunskap.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker gemensamma studieresor, studiebesök, material och kopiering. För Allmän kurs- Turism är studieomkostnaden 1000 kr/år.

I samband med att du tackar ja till kursen betalar du en anmälningsavgift på 500 kr. Hela summan betalas tillbaka vid första fakturatillfället.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation

Antagningskrav

Du ska fylla minst 18 år det år du börjar på folkhögskolan. Svenska kunskaper motsvarande SFI nivå C D. Meriterande om du har erfarenheter av praktik eller arbete som har med service att göra.

Komplettera din ansökan med:

Personbevis
Betyg
Ange 2 referenspersoner och deras kontaktuppgifter. Det kan t.ex. vara en lärare, arbetsgivare eller ledare
Personligt brev. Här berättar du lite om dig själv och varför du vill gå kursen. Bifoga gärna ett foto på dig själv.

Läsårstider 21/22

Höstterminen: 23 augusti-17 december

Vårterminen: 10 januari-3 juni

Fyll i din ansökan här


Ansökan

Sista ansökan 30/4 2021

Löpande antagning sker