Behörighetsgivande / Allmänna kurser | Åredalens folkhögskola

Plugga in gymnasiet

Behöver du läsa in din grund- eller gymnasiebehörighet?
Då kan du göra det genom att gå Allmän kurs på Åredalens folkhögskola.

Vi har 6 olika inriktningar på vår Allmänna kurs, vilket gör att du kan välja utbildning efter intresse.
Läs mer om de olika utbildningarna här:

Du läser behörighetsgivande kurser integrerat med varandra. Studierna sker tematiskt och ämnesövergripande. Vi vill att du ska ha möjlighet att hitta din egen inlärningsstil, utifrån dina förutsättningar och behov. Vi lägger upp en individuell studieplan för dig tillsammans med kursläraren. Du har dessutom möjlighet att välja en inriktning på din utbildning genom våra Valbara kurser.

I Åredalen finns en fantastisk fjällmiljö och vi varvar aktiviteter inomhus med lektioner utomhus och praktiskt arbete med teoretiskt.