Utbildning till fjällguide | Åredalens folkhögskola

Fjällguide

fjall_gudie

Vad krävs för att leda grupper i svenska fjällen? Vilka svårigheter kan du stöta på och hur ska du hantera dem? Fjällguide är kursen för dig som har erfarenhet och intresse av friluftsliv och nu vill ta det ett steg till genom att lära dig hur du leder andra på ett pedagogiskt, hållbart och säkert sätt.

Kursbeskrivning

Fjällsäkerhetsrådets norm för fjälledare går som en röd tråd hela genom utbildningsåret. Kursen är uppbyggd av sexton olika utbildningsmoment och består av olika friluftsaktiviteter som du genomför tillsammans med övriga kursdeltagare. Efter avslutad kurs och godkända moment räknas du som examinerad fjälledare vilket ofta krävs för att leda grupper i svenska fjällen.

Utbildningen bygger på fältbaserade metodikstudier inriktade mot friluftsliv och turism. Alla årstider behandlas. Vi har både praktiska och teoretiska lektioner kring fjället, friluftsliv och naturturism. Du kommer även att få träna ditt eget ledarskap genom att leda andra grupper.

Här följer några utvalda delar av utbildningen Ledarskap
Möjlighet att träna tillämpat ledarskap i olika situationer. Handledning i grupp och individuellt konkreta projekt. Personlighetsutveckling.

 • Naturguidning
 • Att leda grupper med olika bakgrund och kunskap
 • Ledarskapsteorier

Vattensäkerhet – paddling IMG_0003_2

 • Sjö – fjäll – skog (Kanadensare)
 • Kust – hav (Norge, kajak)
 • Vattensäkerhet
 • Navigation

Vinterfriluftsliv

 • Tältning
 • Snöbivackering
 • Lavinutbildning SVELAV Pro 1
 • Navigation – orientering
 • Hjärt och lungräddning

Skidkunskap

 • Skidinstruktörsutb 1 & 2
 • Telemark (efter förkunskap)
 • Snowboard (efter förkunskap)
 • Introduktion till att leda toppturer
 • Introduktion i säkerhet på höga snöfält

Praktik

Under läsåret är det en praktikperiod på både höst och vårtermin. Praktiken förläggs hos verksamheter som har inriktning på friluftsliv/turism.

Valbara kurser

Valbara kurser innebär att man utifrån eget intresse väljer kurser där man studerar tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan. Dessa kurser ligger torsdagar och fredagar i tre 6-veckorsperioder under året.

Fjällguide deltar som ledare i delar av valbara kurser perioderna 1, 2 och 3. De kurser som Fjällguide gör ledarpraktik på är de med koppling till friluftsliv, natur/kultur.

Läs om alla Valbara kurser här: Valbara kurser

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker resor, studiebesök, kopiering samt andra kostnader som är förknippade med studierna. För Fjällguide  är studieomkostnaden  4200:- kr. Ytterligare kostnader i samband med transporter vid kursmoment på annan ort tillkommer. För närmare detaljer kontakta kursansvarig. Även litteraturkostnader tillkommer. För att kunna delta i studierna behöver du ha tillgång till viss friluftsutrustning.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation

Instagram 

Följ Fjällguide på instagram: @guide_aredalensfhsk