Krik-linjen på Åredalens Folkhögskola

KRIK-linjen

Ansökningstiden har gått ut!

Idrott – Bibel – Fjäll

Vill du uppleva ett år med mycket idrott och friluftsliv samtidigt som du får lära dig mer om bibeln och den kristna tron – allt i en fantastisk fjällmiljö? Då är KRIK-linjen i Åre rätt för dig!

KRIK-linjen är en ettårig utbildning på Åredalens folkhögskola som arrangeras i samarbete med organisationen KRIK, Kristen idrottskontakt. Året innehåller en fantastisk mix mellan idrottsaktiviteter, friluftsliv, bibelundervisning och ledarskap där du kommer få utmanas och växa som person.

Tillsammans kommer vi att prova på, utvecklas och leda varandra i olika idrotter.  Det krävs inte någon stor idrottserfarenhet för att gå KRIK-linjen, utan det är din vilja och längtan efter att lära som har stor betydelse. Vi kommer röra oss mycket ute i naturen och på så sätt få mer kunskap om friluftsliv och fjällvärlden runt oss. Vi följer årets årstider och fokuserar på de aktiviteter som utövas i fjällmiljö så som vandring, skidåkning m.m.

Genom studier i helklass och mindre grupper fördjupar vi oss i kristen tro och hur den kan berika och utmana våra liv. Vi kommer också att fokusera på ledarskap utifrån olika perspektiv. Du kommer få chansen att utvecklas som ledare genom praktiska och teoretiska moment.

Gemenskapen på skolan är en stor och viktig del av folkhögskoleåret. Du kommer möta många människor med olika intressen och bakgrund, några kanske blir vänner för livet? Du kommer även få uppleva hur det är att bo nära fjällen och vilken fantastisk natur det finns.

Välkommen till Åredalens folkhögskola och KRIK-linjen – ett år fyllt av idrottsglädje, trosglädje och livsglädje!

Kursbeskrivning

De flesta veckorna är det undervisning klassvis måndag–onsdag och valbara kurser med övriga kursdeltagare på skolan torsdag–fredag. Under året kommer klassen vara indelad i mindre team som kommer jobba mycket med bibelläsning, samtal, teamträning och andra uppgifter.

Undervisningen på KRIK-linjen sker i olika former; föreläsningar, samtal, praktiska moment, studiebesök och individuellt arbete mm. Vissa ämnen läser vi i block medan andra är återkommande under en längre tid.

Delar av kursinnehållet:

  • Lärjungaskap: Praktisk vägledning i vad det innebär att följa Jesus i vardagen. Undervisning i bön och lovsång, tro och tvivel, att dela tron med andra m.m.
  • Bibelkunskap: Kunskap om Bibelns böcker samt redskap till fördjupning och tolkning.
  • KRIK: Kunskap om KRIK som organisation och arbetssätt
  • Idrott: Prova på, leda och utvecklas inom olika idrotter.  Hitta glädjen i att idrotta och träna oavsett nivå och förkunskap. Fokus ligger på sport och aktiviteter som utövas i fjällmiljö så som skidor, vandring och cykling. Men även bollsporter, lekar och individuella idrotter.
  • Friluftsliv: Grunderna i friluftsliv med fokus på fjället under olika årstider och väder. Reflektion och samtal kring klimatfrågor, miljöansvar och vårt förhållande till naturen.
  • Ledarskap: Undervisning och praktisk träning i ledarskap, kommunikation och gruppdynamik.
  • Event: Planering och genomförande av event av olika slag, bland annat i samarbete med lokala församlingar.

Läsåret kommer också att innehålla fjällturer både på barmark och på snö. Du kommer även att få möjlighet att träna ditt ledarskap praktiskt. En kväll i veckan kommer du tillsammans med några andra kursdeltagare ha praktik. Det kan t.ex. vara som hjälpledare på scouterna eller driva en lokalavdelning för KRIK

Målet med kursen

  • få grundläggande bibelkunskap samt bearbeta och fördjupa sin tro
  • få möjlighet att utvecklas inom många olika idrotter och aktiviteter
  • få öva sig i att ta ledaransvar och samarbeta i grupp

Valbara kurser

Valbara kurser innebär att man utifrån eget intresse väljer kurser där man studerar tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan. Dessa kurser ligger torsdagar och fredagar i tre 6-veckorsperioder under året. Kurserna ger dig goda möjligheter att påverka innehållet på ditt år. Här finns det även möjlighet att studera behörighetsgivande kurser

Läs om alla Valbara kurser här: Valbara kurser

 

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker en del resor, hyra av utrustning, vissa idrottsaktiviteter och kopiering. För KRIK-linjen är studieomkostnaden ca 5500 kr. I den kostnaden ingår inte säsongkort på någon av skidanläggningarna i området.

Kurslitteraturen för KRIK-linjen beräknas kosta runt 800 kr.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation