Teamlinjen | Åredalens folkhögskola

Teamlinjen

Lärjunge – Ledare – Församling

– Är du kristen och vill dela med dig av din tro?
– Vill du utvecklas tillsammans med andra i ett team?
– Har du ett hjärta för ungdomar?

Då kan Teamlinjen vara något för dig. Teamlinjen är en ettårig utbildning på Åredalens folkhögskola som arrangeras i samarbete med Salt – barn och unga i EFS.

Under året får du en kombination av teori och praktik. Du får undervisning i bland annat lärjungaskap, ledarskap och evangelisation och mycket av lärandet sker i en lokal församling och dess barn- och ungdomsarbete. Det finns möjlighet att få utforma året utifrån dina gåvor och vad du brinner för.

Om du drömmer om att få jobba som ungdomsledare eller i församling på något sätt så är detta ett bra sätt att få testa vingarna. Och oavsett vad du väljer att göra så är ett teamår alltid en god investering inför framtiden!

Du behöver inte ha någon ledarerfarenhet sen innan. Om du läst bibelskola är det ett plus men inget krav!

Välkommen till Åredalens folkhögskola och Teamlinjen!

Kursbeskrivning

Läsåret inleds med några veckor på folkhögskolan som innehåller undervisning, bön, gemenskap och förberedelser samt fjällvandring och retreat.

Utbildningen fortsätter sedan med placering i församlingar runt om i Sverige där praktiska moment varvas med undervisning på plats, online samt  teamsamlingar . Teamklassen samlas en vecka på hösten och en på våren på Åredalens folkhögskola för studieveckor. I slutet av läsåret återsamlas vi åter på folkhögskolan för att samla ihop erfarenheter och reflekterar. Vad har du lärt dig och hur vill du gå vidare? Utbildningen ger dig möjlighet att ta egna initiativ och utvecklas utifrån dina förutsättningar och gåvor.

Delar av kursinnehållet:

  • Bibelkunskap: Vi får fördjupa oss i vad Bibeln säger om olika ämnen och särskilt fokus på att hämta inspiration från ledare vi möter i Bibeln.
  • Lärjungaskap: Ett praktiskt ämne som handlar om hur man lever som kristen, t ex bön, trons fördjupning, personlig bibelläsning, evangelisation samt samhällsengagemang.
  • Ledarskap: Om att hitta sig själv som ledare, att upptäcka sina gåvor och praktiskt få testa på att leda grupper, andakter med mera.
  • Teamliv: Att leva och arbeta i team, kommunikation, konfliktlösning och ledarskap.
  • Livskunskap: Relationer till mig själv och andra samt kamratsjälavård.
  • Event: Planering och genomförande av olika event.

Målet med kursen  är att varje kursdeltagare ska:

  • Få möjlighet att bearbeta och fördjupa sin tro.
  • Tränas i att dela tron med andra i samtal om livsfrågor.
  • Tränas i ledarskap och att arbeta i team.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker en del resor, hyra av utrustning, vissa idrottsaktiviteter och kopiering. För Teamlinjen är studieomkostnaden ca 1400 kr. För mer info om kostnaderna kontakta kursansvarig.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation