Åredalens folkhögskola - En folkhögskola med plats för dig

VARMT VÄLKOMMEN

…till folkhögskolan med närhet till vida fjäll, vackra sjöar och djupa skogar!


Aktuellt

  • Från den 1 december går det att söka till sommarkurserna och nästa års utbildningar
En folkhögskola i Åredalen

Åredalens Folkhögskola och dess internat ligger strax utanför Åre, med närhet till vida fjäll, vackra sjöar och djupa skogar. Åredalens erbjuder ett rikt friluftsliv, vilket återspeglas i alla våra utbildningar och fyller fritiden med upplevelser. Skolan har dessutom en konstfilial i Frankrike, Provence. Skolan är idag en myllrande mötesplats och här rustats människor för livet. Solidaritet, hållbarhet, respekt och demokrati präglar allt vi är och gör. I klassrummet, matsalen, idrottshallen, aulan, internaten, biblioteket, konstateljéer och på fjället.

Här möts skolans olika inriktningar: Friluftsliv, Konst, Tro och Allmän kurs. Oavsett vad du läser för helårslinje, får du möjlighet att välja våra valbara kurser inom någon annan av skolans inriktningar. Ett år på Åredalens Folkhögskola innebär nya upptäckter, rik gemenskap och stora fjällupplevelser. Att lära sig av varandra och dela med sig av sina kunskaper gör att en skoldag aldrig ser likadan ut. Vidare är skola och internat en helt drogfri miljö, där alla ska känna sig trygga att bo, studera och vistas.