Åredalens folkhögskola - En folkhögskola med plats för dig

Åredalens Folkhögskola – Varmt välkommen till oss!

En plats för livslångt lärande, gemenskap, hållbarhet, skapande, livsåskådning,
språk och kulturförståelse. Vid fjället i naturen och kulturen.


Ladda ner kurskatalogen för 20/21