panoramabild med en ensam fjällvandrare som blickar ut över ett vidsträckt fjällandskap.

Kostnader

Hur mycket din tid på folkhögskola kommer kosta beror på några olika parametrar, framför allt om du väljer att bo på skolan eller inte, och vilken kurs du går. På denna sida hittar du information om de olika kostnaderna.

Frågor?

Kostnaderna avser läsåret 2024-2025. Vi räknar med en förändring på ca 5% tillkommande läsår. 

 

Har du frågor gällande kostnader kan du kontakta vår reception:

Tel: 0647-66 55 00

Mail: info@aredalensfhsk.se

Kostnader för kursdeltagare som bor på skolans internat

Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri, men du betalar för kursmaterial och eventuella studieresor. Studieomkostnaden varierar mellan olika kurser, du behöver därför läsa på respektive kurssida för att hitta information om studieomkostnaden. Även de valbara kurserna har en studieomkostnad.

Alla deltagare betalar 75 kr för en olycksfallsförsäkring. 

Om du bor på skolans internat innebär det att du också äter de måltider som serveras i matsalen, det går inte att välja bort matabonnemanget. Kostnaden för mat är 775 kr/vecka, i den summan ingår frukost, förmiddagsfika och lunch måndag-fredag. I regel består ett läsår av cirka 35 veckor. Avdrag för matkostnader görs vid lovdagar, praktikveckor och studieresor.  

Priserna för boende på skolans internat är följande:  

 • Dubbelrum  430 kr/vecka 
 • Litet enkelrum 700 kr/vecka 
 • Stort enkelrum 750 kr/vecka 

 

Du betalar hyra för ditt rum under loven vilket, innebär att du betalar hyra för 40 veckor på ett läsår.

Detta är ett exempel på vad året hos oss kan komma att kosta.

Du får själv byta ut uppgifterna så det motsvarar vilka kurser du önskar läsa och hur du önskar bo.

 

 • Studieomkostnad för den kurs du går exempelvis Fjäll & friluftsliv: 4250 kr
 • Studieomkostnad för de 3 valbara kurser du önskar gå, exempelvis: Keramik 400 kr + Snöland 500 kr + Matte 30 kr  
 • Försäkring: 75 kr
 • Boende exempelvis: litet enkelrum 750 kr/vecka x 40 veckor
 • Mat: 775 kr/vecka x 35 veckor

 

Utrifrån detta exempel kommer året på folkhögskola kosta cirka 62 380 kr

Kostnaderna för året är fördelade på fakturor som betalas månadsvis. Du får vanligtvis fyra fakturor på höstterminen och fem på vårterminen. Fakturering sker via Fortnox, på fakturor som ej betalats i tid tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta. 

Kostnader för kursdeltagare som INTE bor på skolans internat

Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri, men du betalar för kursmaterial och eventuella studieresor. Studieomkostnaden varierar mellan olika kurser, du behöver därför läsa på respektive kurssida för att hitta information om studieomkostnaden. Även de valbara kurserna har en studieomkostnad.

Alla deltagare betalar 75 kr för en olycksfallsförsäkring. 

Kursdeltagare som inte bor på skolan betalar en terminsavgift för förmiddagsfika.  Det kostar 800 kr/ hösttermin och 1000 kr/ vårtermin.

Som kursdeltagare finns det möjlighet att köpa frukost– och lunchkuponger till ett rabatterat pris i receptionen.

 • En frukostkupong kostar 64 kr
 • En lunchkupong kostar 80 kr
 • Ett häfte med 10 luncher kostar 750 kr

Kostnaderna för året är fördelade på fakturor som betalas månadsvis. Du får vanligtvis fyra fakturor på höstterminen och fem på vårterminen. Fakturering sker via Fortnox, på fakturor som ej betalats i tid tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta. 

CSN och studiestöd

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du få studiehjälp från CSN om du läser en folkhögskolekurs på grundskolenivå eller gymnasienivå på heltid. Studiehjälpen kan bestå av en eller flera av dessa delar: 

 • studiebidrag för den tid som du studerar, högst tio månader under samma år 
 • inackorderingstillägg för dig som behöver flytta långt eller har lång restid 
 • extra tillägg för familjer med låga inkomster. 

 

Studiebidraget ska du få automatiskt, så det behöver du inte själv ansöka om. Däremot behöver du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN. Läs mer om studiehjälp här:  www.csn.se

 

Din kommunen kan bidra 

Vissa kommuner hjälper till med kostnader för dagliga resor till och från skolan, lunch och kurslitteratur. 

Kontakta din hemkommun för att ta reda på om du kan få ersättning eller bidrag, utöver studiehjälpen från CSN. 

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel från CSN för att studera på en utbildning på folkhögskola. Studiemedel består av två delar: 

 • studiebidrag (som du får)  
 • studielån (som du måste betala tillbaka) 

 

Studiemedel ansöker du om hos CSN. Läs mer här:  www.csn.se