Drönarbild med vy över Åredalen.

Stödteam

På skolan finns ett stödteam med kurator, husansvarig, studie- och yrkesvägledare och deltagarstödjare. Om du har behov av stöd från oss, kan du få det på olika sätt. Vi vill stötta dig så att du ska klara av din skolgång och för att du ska få en så bra tid på vår skola som möjligt.

Det kan handla om samtal med kurator om till exempel sömn, struktur, nedstämdhet, ångest eller skolsituationen som helhet. Du kan också få praktiskt stöd och hjälp av vår deltagarstödjare. Ibland kanske du behöver få sitta en stund på soffan hos vår husanvarige - när en dag varit tung eller du känner dig ensam. Vi tänker att det mesta går att lösa. Vi har också en skolpräst kopplad till skolan som kan erbjuda själavårdssamtal. Ibland deltar stödteamet i undervisning i olika kursgrupper och vi är också med på gemensam kurstid.