Drönarbild med vy över Åredalen.

Om skolan

Åredalens folkhögskola ligger vackert inbäddad i den västjämtska naturen, nära fjällen. Omgivningarna erbjuder ett rikt friluftsliv, vilket återspeglas i våra utbildningar.

Här kan du läsa en utbildning för att få grundläggande behörighet för vidare studier, eller gå en utbildning för att fokusera på ett specifikt intresse. Vi har utbildningar inom fyra olika områden: Friluftsliv, Konst, Tro och Allmänkurs. Hos oss kan du också läsa en av våra populära sommarkurser.

Skolan är en myllrande mötesplats där människor rustas för livet. Varmt välkommen till oss!

Kul att veta

Skolans läge: Skolan ligger i Åre kommun. Från skolan är det ca 8 km till närmsta ort, Järpen i östlig riktning och Undersåker i västlig riktning, det är 17 km till Åre by.  

 

Antal deltagare: Skolan har cirka 190 deltagare per år, fördelade på våra långa utbildningar och våra populära sommarkurser.

 

Skolans internat: Det bor cirka 100 deltagare på internatet, övriga deltagare har egna boenden i närområdet. 

Värdegrund och mål

Alla människor har lika värde och till oss är du välkommen oavsett bakgrund. 

 

Vi strävar efter att: 

 • erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, skapande verksamhet och ansvarstagande 
 • erbjuda allsidig undervisning som genomförs med tolerans och respekt för oliktänkande 
 • i skolverksamheten ge möjlighet till reflektion och bearbetning av livsfrågor 
 • uppmuntra till engagemang i såväl lokala som nationella och internationella frågeställningar och deltagande i civilsamhället 
 • arbeta för en hållbar utveckling för såväl människor som miljö 
 • utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värde prioritera socialt eller kulturellt missgynnade grupper 
 • i skolsamhället, och byggt på frivillig basis, levandegöra kristen tro och livsåskådning 
En leende kvinna på en åker med ett antal nyskördade potatisar i handen

Skolans historia

Åredalens folkhögskola började sin verksamhet år 1938, precis innan andra världskriget bröt ut. Då hette skolan Jämtbygdens ungdomsskola och inrymdes i ett före detta pensionat. Sedan dess har skolan byggts ut i flera omgångar till sin nuvarande storlek.

Under en längre period har skolan hetat Hållandsfolkhögskola, år 2014 skedde ett namnbyte på skolan för att ge en bättre förståelse för skolans geografiska plats. Antalet utbildningar har också ökat under åren, till den nuvarande ordningen med fyra huvudinriktningar: friluftsliv, konst, tro och allmän kurs. 

Huvudman

Åredalens folkhögskola drivs av Föreningen Åredalens Folkhögskola. Föreningen är ansluten till EFS (Evangeliska-Fosterlands-Stiftelsen), en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. EFS är ideologisk huvudman för ytterligare sju folkhögskolor runt om i landet.  

 

Att EFS är skolans ideologiska huvudman betyder att religion, tro och livsfrågor naturligt får en betydelsefull roll på folkhögskolan. Den kristna tron finns med i skolvardagen genom att det erbjuds frivilliga andakter och gudstjänster. Skolan har också ett nära samarbete med kyrkor och församlingar i bygden.  

 

Självklart behöver du inte vara troende för att studera på skolan! Här är alla välkomna oavsett trosuppfattning och bakgrund!  

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av ordförande och sex ledamöter tillsammans med tre ersättare.

Styrelsen har sitt säte i Undersåkers församling, Åre kommun. 

Följande personer sitter under innevarande period i styrelsen: 

 

Ordinarie 

 • Karl-Erik Lundin, ordförande, mail: karlerik@aredalensfhsk.se mobil: 070-673 78 77 
 • Erik Persson, vice ordförande
 • Mattias Jaktlund
 • Maria Söderberg
 • Anders Nordvall
 • Urban Nolander
 • Björn Sandal

 

Ersättare:

 • Isa Envall
 • Håkan Nilsson
 • Andreas Hammarberg

 

Adjungerad fr Åre kommun:

 • Andreas Shivonen