ristafallet

Policydokument

På denna sida kan du hitta olika policydokument som är viktiga för dig som deltagare.

Studeranderätt

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet startat Folkhögskolornas studeranderättsliga råd,

FSR – vilket Åredalens folkhögskola är anslutet till. Skolans studierättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studenternas rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor.

 

Ladda ner dokumentet här:

Studeranderatt_lasaret_23-24.pdf 

 

 

 

Integritetspolicy

Här får du mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

 
Ladda ner vår integritetspolicy här:

Integritetspolicy_aredalensfhsk