Fjäll & Gårdsliv - Åredalens folkhögskola

Fjäll & Gårdsliv

Människa – natur – relationer

Att vandra, visa väg, odla, hugga ved, skapa liv och mat är att värna om människovärdet. Då vi lär känna hur mark, växtlighet och djurliv samspelar kan vi nå upplevelsen av delaktighet. Att göra det här tillsammans med andra är att forma ett samhälle där vi är med och skapar.

Då vi blir mer hemma i landskapet kan vi leda oss själva och varandra, hitta nya vägar och lösningar. Kursen kan ta oss till en bättre punkt för beslut kring val av inriktning i livet.

Genom samspel med lokala aktörer och nätverk så ökar kontaktytan med andra som hittat sätt att jobba med djur, odling och turism.


Ur kursinnehållet:

Ta vara på höstens skafferi!
Vi skördar i landet, i skogen och på fjället.
Låt dej inspireras till att lära dej mer om att förädla och lagra .
Hur förbereder vi oss inför vintern?
Vad är ett hållbart liv?
Vi gör vinterturer  på skidor i markerna nära och längre bort i fjällområdena.
Vad kan samhushåll innebära?
Vi ställer frågor, funderar, diskuterar och söker svar tillsammans.
Då våren kommer blir det dags att förbereda i växthus och i grönsakslandet. Det första gröna kommer fram i naturen och vi kan skörda och ta hand om det näringsrika som kommer allra först. Nu får vi sav från björkarna och energi från solen och djuren ska ut på bete igen.


Kursmoment

  • Hur sköter man en liten gård?
  • Ta hand om marken med hjälp av betesdjur.
  • Djurskötsel och kunskap om att ta vara på vad djuren kan ge som t.ex. skinn, kött, ägg, mjölk och ull.
  • Underhåll av redskap.
  • Ge något, berika en plats istället för att ta, utnyttja.
  • Kunskap och färdighet att färdas i all terräng, barmark och snö, på ett säkert sätt.
  • Kunskap om fjällens och vattendragens former.
  • Växt och djurliv i ängslandskapet och i högfjällsterräng.
  • Att färdas på vatten och is på ett säkert sätt och förstå vädrets betydelse.
  • Fågelliv och fiskens betydelse för mångfalden.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker gemensamma studieresor, studiebesök, material och kopiering. För Fjäll & Gårdsliv är studieomkostnaden ca 4250 kr.