Två personer sitter på en bänk på en gräsmatta och läser böcker

Varför ska man gå folkhögskola?

Folkhögskola är en fri utbildningsform som passar dig som vill hitta din egen väg i livet. Folkhögskolan kan vara en fristad, ett strukturerat sabbatsår från ett stressigt liv, en språngbräda till nästa steg i livet i form av vidare utbildning eller yrkesarbete – eller allt detta på samma gång.

Mötet och samtalet mellan människor med olika bakgrund står i centrum för folkhögskolans pedagogik. Tillsammans med lärare och andra kursdeltagarna är du med och formar utbildningen utifrån dig själv och dina personliga erfarenheter och kunskaper.

Till folkhögskolan kommer alla av fri vilja och med en önskan att få växa och utvecklas, lära sig nya saker, fördjupa sig i intresseområden, uppnå behörighet till vidare studier och mycket annat. Folkhögskolan är en trygg och tillåtande plats som välkomnar mångfald.

Eller som våra tidigare kursdeltagare säger: Folkhögskola är ett roligt sätt att lära sig nya saker och du får minnen för livet!

Statens syften med folkhögskola:

Skolan följer statens fyra syften med folkbildning och skall därigenom vara en verksamhet som bidrar till att: 

 

– Stärka demokratin 

 

– Göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation 

 

– Skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

 

– Utjämna utbildningsklyftor  

 

– Höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

 

– Bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet