två personer på en sten på fjället i kvällsljus

Bibellinjen

Ett år på Bibellinjen är en spännande resa där du tillsammans med andra utforskar kristen tro, dina gåvor och samtidigt får möjlighet att fördjupa din relation med Gud. Genom föreläsningar, samtal och gemensamma aktiviteter skapar vi en trygg och öppen miljö för personlig tillväxt, där du och dina kurskamrater får ta plats och vara medskapande. Kom med och upplev en berikande resa som kan påverka resten av ditt liv!

Snabbfakta

Utbildningens längd
1 år
Studietakt
100%
Studieform
På plats
CSN
Utbildningen är studiemedelsberättigad
Höstterminen
21 augusti - 20 december
Vårterminen
8 januari - 4 juni
Studieort/plats
Åredalens folkhögskola, Åre kommun
Studieomkostnad
3700 kr + studieresa, läs mer om kostnader nedan

Antagningskrav
Du kan bli antagen från och med det året du fyller 18 år
Första ansökningsdagen
15 december
Sista ansökningsdagen
Antagningsarbetet utförs löpande fram t.o.m. 30 april. Därefter antas i mån om plats.
Antagningsbesked
senast den 24 maj

Ansökan

För att ansöka till en kurs klickar du på ”ansök nu”. Då kommer du till Schoolsoft där du skapar ett inlogg och fyller i din ansökan.

I ansökan ska följande bifogas:

 • Betyg
 • 2 referenspersoner och deras kontaktuppgifter. Det kan till exempel vara en lärare, arbetsgivare eller ledare.
 • Personligt brev. Här berättar du lite om dig själv och varför du vill gå kursen, vilken kyrka du eventuellt är aktiv i och om du har några ledarfunktioner. Nämn gärna om du spelar något instrument samt om du har tillgång till bil. Bifoga gärna ett foto på dig själv.

 • Att varje kursdeltagare ska få ett grepp om, och en djupare förståelse av Bibeln. 
 • Att varje kursdeltagare ska få möjlighet att bearbeta och fördjupa sin tro. 

Undervisningen är avgiftsfri. Studieomkostnaden för kursen är cirka 3700 kr vilket täcker gemensamma resor i närområdet, retreat, fjälltur och kopiering . Dessutom tillkommer en kostnad för studieresan, där val av resmål påverkar priset.  

 

Kurslitteraturen för Bibellinjen beräknas kosta cirka 1300 kr. 

 

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här:  Kostnader 

Undervisningen på Bibellinjen har tre huvudformer; föreläsningar, samtal och individuellt arbete. Vissa ämnen läser vi i block medan andra är återkommande under en längre tid. Studierna bedrivs oftast i helklass, men även i mindre grupper. Vissa kursmoment genomför vi tillsammans med KRIK-linjen. Grunden i all undervisning är trygghet och öppenhet. Allas åsikter och frågeställningar är viktiga för helheten. Vi behöver inte alltid hålla med varandra, men vi måste respektera varandra.
 

Undervisningen hålls av skolans lärare tillsammans med olika gästlärare. 

 • Bibeln. Att göra Bibeln till sin vän. Kunskap om Bibelns böcker samt redskap till fördjupning och tolkning. 
 • Lärjungaskap. Hur kan vi följa Jesus i dagens samhälle? 
 • Livskunskap. Att leva tillsammans. Relationer och kommunikation. 
 • Troslära. En systematisk genomgång av kristen tro. 
 • Apologetik. Varför just kristen? 
 • Kyrkohistoria. Syskon i tron som gått före. 
 • Fördjupningsarbete. Skriftligt fördjupningsarbete i valfritt ämne. 
 • Teamsamlingar. Mindre grupper som möts för bön och samtal  
 • Bibelläsningsgrupper.  Kontinuerlig bibelläsning i mindre grupper 
 • Praktik i samarbete med lokala församlingar och organisationer. Exempelvis konfirmandverksamhet, ungdomsgrupper och gudstjänstmedverkan. 

Någon gång under kursens första veckor går vi på fjälltur i de jämtländska fjällen. Vid några tillfällen åker vi till en gård under några dagar, för en ”djupdykning” med undervisning samt bön och förbön. Under läsåret har vi flera retreater som är tillfällen till stillhet, bön och reflektion. Även en studieresa kommer att genomföras, med resmål i Sverige eller Norge. 

Valbara kurser innebär att du själv kan påverka utformningen av din utbildning och vilka områden du vill fördjupa dig i utifrån dina egna intressen. Samtidigt får du möjlighet att träffa och lära känna deltagare från de andra kurserna på skolan som valt samma valbara kurs som du. I varje period finns det ett urval av kurser från skolans olika inriktningar, till exempel keramik och måleri, fjäll- och friluftskurser och allmänna kurser.  

 

De valbara kurserna ligger på torsdagar och fredagar under tre sexveckorsperioder under ett läsår. Du läser en valbar kurs under höstterminen och två valbara kurser under vårterminen. 

 

Du kan läsa mer om de valbara kurserna här: Valbara kurser

Skolan erbjuder två utbildningar med inriktning mot bibel och tro: KRIK-linjen och Bibellinjen.  Den största skillnaden är att man får mer bibelundervisning och teologistudier på Bibellinjen (cirka 3 dagar/vecka) än KRIK-linjen (cirka 1 dag/ vecka). KRIK-linjen har istället fler praktiska moment kring ledarskap, event och idrott.  

 

Figurerna nedan är ett försök att visualisera ämnesfördelningen på Bibellinjen respektive KRIK-linjen:

 

Cirkeldiagram med ämnesfördelning på KRIK-linjenCirkeldiagram med ämnesfördelning på KRIK-linjen

Tre personer sitter på fjället och pratar
Fem personer som fjällvandrar
Närbild på tända ljus
Människor sjunger på andakt

Kursens lärare

Unikt med utbildningen

Jämtlandsfjällen

Att gå bibelskola här innebär att du också har möjlighet att utforska allt som fjällvärlden erbjuder

Gemenskap

Livet på folkhögskola innehåller mycket skönt häng där du kommer träffa nya människor med olika bakgrund

Samtal om tro

Både i klassrummet och på fritiden blir samtalen om tro och livets stora frågor en viktig del av året

Tre personer sitter i en soffa och samtalar

En glimt från Bibellinjen

”Efter en inspirerande morgonandakt samlas vi i klassrummet. Påskens hoppfulla budskap att Jesus har besegrat döden, ekar i naturen utanför när vårsolen väcker fjällnaturen till liv. Dagens tema belyses både genom diskussioner i smågrupper och egen reflektion.”

Vad säger du om året på Bibellinjen?

Porträtt på deltagare

“Året har gett mig mycket bibelkunskap i stora och små frågor. Som person har jag blivit mer öppen och har nu lättare att utrycka mina tankar och känslor”

Isak Widlund, 19 år

Bibellinjen

Porträtt på deltagare

“Jag har haft så många fina samtal med både skratt och gråt. Detta år har gett mig nya vänner och tid för reflektion”

Irma Flügge, 21 år

Bibellinjen

Höstig bild på 5 personer som sitter på en trappa

Följ Bibellinjen på Instagram

Här får du en inblick i det mesta som kan  hända under ett folkhögskoleår och hur det är att gå Bibellinjen. Häng med för att lär känna årets deltagare och se vad de gör på dagarna!