Allmän kurs - Åredalens folkhögskola

Allmän kurs

Allmän kurs vänder sig till dig som vill läsa upp grundläggande behörighet i huvudsak på gymnasienivå för högre studier. Här läser du behörighetsgivande kurser integrerat med varandra. Studierna sker tematiskt och ämnesövergripande. Vi vill att du ska ha möjlighet att hitta din egen inlärningsstil, utifrån dina förutsättningar och behov. Vi lägger upp en individuell studieplan tillsammans med dig.

Du har dessutom möjlighet att välja en inriktning på din utbildning genom våra Valbara kurser. Det innebär att du under vissa perioder två dagar i veckan kan välja kurser såsom; keramik, friluftsliv, fjällkunskap, ledarskap, textil, konst, självhushåll, tro och liv.

I Åredalen finns en fantastisk fjällmiljö och vi varvar aktiviteter inomhus med lektioner utomhus och praktiskt arbete med teoretiskt.

Ämnen som du kan läsa in genom vår Allmänna kurs:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Naturkunskap
  • Samhällskunskap
  • Historia
  • Religion

Behörighetsgivande ämnen

Utifrån ditt individuella studieupplägg kan studierna ge motsvarande gymnasiekompetens vilket gör dig behörig att söka vidare till högskola och universitet. För grundläggande behörighet till högskola och universitet behöver du läsa följande kurser: Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, b eller c, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 samt Religion 1.

Du kan också läsa in vissa andra behörigheter. Kontakta kursansvarig eller studievägledare om du vill veta mer.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker gemensamma studieresor, studiebesök, material och kopiering. För Allmän kurs är studieomkostnaden ca 1500 kr/år.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation