Allmän kurs - Åredalens folkhögskola

Allmän kurs

Åredalens folkhögskola är en plats för livslångt lärande och gemenskap, hållbarhet, skapande, livsåskådning, språk och kulturförståelse. Skolans läge vid fjället präglar skolans alla utbildningar.  

Allmän kurs vänder sig till dig som vill läsa in grundläggande behörighet för vidare studier på högskola eller yrkeshögskola. Vi erbjuder en pedagogisk miljö där dina erfarenheter, värderingar och drivkrafter är viktiga och får ta plats. Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskaper tas till vara.   

Hos oss läser du behörighetsgivande kurser integrerat med varandra. Studierna sker tematiskt och ämnesövergripande. Vi vill att du ska ha möjlighet att hitta din egen inlärningsstil, utifrån dina förutsättningar och behov. Vi lägger upp en individuell studieplan tillsammans med dig. 

För grundläggande behörighet till högskola och universitet behöver du läsa följande kurser:  

  • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 
  • Engelska 5 och 6  
  • Matematik 1a, b eller c  
  • Naturkunskap 1a1 
  • Samhällskunskap 1a1  
  • Historia 1a1 
  • Religion 1 

 

Du kan också läsa in vissa andra behörigheter.  

Under våra valbara kurser kan du välja en inriktning på din utbildning. Det innebär att du under vissa perioder två dagar i veckan kan välja kurser såsom; keramik, friluftsliv, fjällkunskap, ledarskap, konst, självhushåll, tro och liv. 

Kontakta kursansvarig eller studievägledare om du vill veta mer. 

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker gemensamma studieresor, studiebesök, material och kopiering. För Allmän kurs är studieomkostnaden ca 1500 kr/år.

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation