Bibellinjen - Bearbeta din tro | Åredalens folkhögskola

Bibellinjen

Bibel – Tro – Friluftsliv
Bibel-1

 

Ett år på Bibellinjen är spännande, utmanande och kan påverka resten av ditt liv. Tillsammans med andra bearbetar du din tro och dina livsfrågor, upptäcker dina egna och andras gåvor samt fördjupar relationen mellan dig själv och Gud.

Syftet med Bibellinjen är att forma en tro som håller för livets verklighet. Under året får du tid att själv reflektera och fundera, men en fördjupad Gudsrelation formas även i gemenskap med andra. Vi kommer att undersöka fakta tillsammans, vi kommer skratta och gråta och vi kommer att ha olika åsikter. Vi kommer be för och tillsammans med varandra och ha otroligt roligt! En trygg gemenskap är den bästa platsen för ett personligt växande.

Du som väljer att läsa Bibellinjen hos oss kommer snabbt förstå att folkhögskola är detsamma som gemenskap! Festkvällar, bönegrupper, sport, turneringar och fika. Du kommer att träffa människor som kanske blir dina vänner för livet. 

Kursbeskrivning

Delar av kursinnehållet:

 • Bibeln. Att göra Bibeln till sin vän. Kunskap om Bibelns böcker samt redskap till fördjupning och tolkning.
 • Lärjungaskap. Hur kan vi följa Jesus i dagens samhälle?
 • Livskunskap. Att leva tillsammans. Relationer och kommunikation.
 • Troslära. En systematisk genomgång av kristen tro.
 • Apologetik. Varför just kristen?
 • Kyrkohistoria. Syskon i tron som gått före.
 • Fördjupningsarbete. Skriftligt fördjupningsarbete i valfritt ämne.
 • Praktik i samarbete med lokala församlingar och organisationer.
  Exempelvis konfirmandverksamhet, ungdomsgrupper och gudstjänstmedverkan.
   

Någon gång under kursens första veckor går bibellinjen på fjälltur i de jämtländska fjällen. I bland åker vi till en gård under några dagar, för en ”djupdykning” med undervisning samt bön och förbön. Under läsåret har vi flera retreater som är tillfällen till stillhet, bön och reflektion. Även en studieresa kommer att genomföras, med resmål i Sverige eller Norge.

Undervisningen på Bibellinjen har tre huvudformer; föreläsningar, samtal och individuellt arbete. Vissa ämnen läses i block medan andra är återkommande under en längre tid. Studierna bedrivs oftast i helklass, men även i mindre grupper. Vissa kursmoment genomförs tillsammans med KRIK-linjen. Grunden i all undervisning är trygghet och öppenhet. Allas åsikter och frågeställningar är viktiga för helheten. Man behöver inte hålla med varandra, men måste respektera varandra. Återkommande lärare: Martin Boström, Lina Sjörén, Sven-Erik Jönsson, Anna Camnerin samt flera gästlärare.

Målet med kursen är att varje kursdeltagare ska:

 • få ett grepp om Bibeln.
 • få bearbeta och fördjupa sin tro. 

Valbara kurser

Valbara kurser innebär att man utifrån eget intresse väljer kurser där man studerar tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan. Dessa kurser ligger torsdagar och fredagar i tre 6-veckorsperioder under året. Kurserna ger dig goda möjligheter att påverka innehållet på ditt år. Här finns det även möjlighet att studera behörighetsgivande kurser

Bibellinjen deltar i valbara kurser perioderna 1, 2 och 3.

Läs om alla om alla Valbara kurser här: Valbara kurser

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker vissa gemensamma resor i närområdet, retreat, undervisningsvecka (resa o boende) och kopiering. För Bibellinjen är studieomkostnaden ca 2900 kr. Dessutom tillkommer en kostnad för studieresan, där val av resmål påverkar priset. 

Kurslitteraturen för Bibellinjen beräknas kosta runt 1100 kr.

 

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation

Skillnaderna mellan Bibellinjen och KRIK-linjen

På skolan har vi två utbildningar med inrikting mot bibel och tro: KRIK-linjen och Bibellinjen. Många funderar över skillnaderna på dessa två linjer. Kanske kan denna text ge dig vägledning till vilken utbildning du ska söka.

Vi har ett nära samarbete mellan linjerna och en hel del av bibel- och trolektionerna har vi tillsammans. Den stora skillnaden är att man får mer bibelundervisning och teologistudier på Bibellinjen än KRIK-linjen (cirka 3 dagar i veckan på bibellinjen och ungefär 1 dag i vecka på KRIK-linjen). KRIK-linjen är en mer praktiskt linje där man har många kursmoment kring ledarskap, event och idrott. Både KRIK-linjen och Bibellinjen har valbara kurser som gör att du kan påverka innehållet på ditt år, här finns kurser inom friluftsliv, konst m.m.

Dessa figurer är ett försök att visualisera ämnesfördelningen på Bibellinjen respektive KRIK-linjen:

Instagram

Följ Bibellinjen på instagram @bibel_aredalensfhsk