Kurs i Fjäll- och friluftsliv | Åredalens folkhögskola

Fjäll & Friluftsliv

Snart skymning, dags att välja lägerplats. Ryggsäcken tas av, snön trampas till och tälten slås upp. Inom kort sprakar elden och middagens dofter sprider sig. En fin dag till fjälls går mot sitt slut.

Fjäll & Friluftsliv vill ge dig möjlighet att ta del av kunskap om fjällets växter, djur och miljö – och om den kultur och historia som finns i fjällen. Vi vill att du tillsammans med andra ska inhämta kunskaper och erfarenheter så att du på egen hand kan bedriva friluftsliv under alla årstider.

Vi gör både dags- och övernattnings turer ute i den jämtländska fjällvärlden. Väder och vind kan pröva oss, men också enklare saker som tempo, vägval och gruppdynamik. Det blir en övning i samarbete och lyhördhet. Att ta ansvar för gruppens bästa och ditt eget lärande är därför en viktig del av kursen. Kunskaperna som vi har fått ute i det fria fördjupas genom studiebesök, seminarier, föreläsningar, reflektioner och grupparbeten.

Kursbeskrivning

Under hösten lägger vi kunskapsgrunden inom fjällets forna kultur, växter och djur. Vi lär oss om fjällets livsmiljö, växtlighet, växtzoner, topografi, bergarter och om våra gamla fjällfolk. När vintern närmar sig blir kunskaper om utrustning, packning, orientering och lägerliv viktiga för att få trevliga och säkra turer.

Under vintern studerar vi djurens och växternas anpassning till kyla, snö och vind. Vi anpassar vårt beteende och våra kunskaper för att bättre klara av snö och kyla.

I skolans omedelbara närhet finns en mängd olika naturtyper, kulturarv och aktiviteter. Vi har t ex naturreservat, sjöar, myrar, skogar, kalfjäll, fågellokaler och de gamla fjällfolkens lämningar. Det ger fantastiska möjligheter att följa fjällets växlingar under året och att lära sig massor om natur, kultur och friluftsteknik.

Kursen är för dig som vill utvecklas själv inom friluftsliv eller med intresse att kunna jobba med friluftsliv längre fram.

Delar av kursinnehållet:

  • Botanik, Ekologi och Geologi
  • Rovdjurskunskap
  • Första hjälpen
  • Turteknik och Utrustningskunskap
  • Orientering
  • Fjällandskapets kultur
  • Miljö- och naturvård
  • Vinterfjäll
  • Yrkesplatsförlagd utbildning

Valbara kurser

Valbara kurser innebär att man utifrån eget intresse väljer kurser där man studerar tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan. Dessa kurser ligger torsdagar och fredagar i tre 6-veckorsperioder under året. Kurserna ger dig goda möjligheter att påverka innehållet på ditt år. Här finns det även möjlighet att studera behörighetsgivande kurser

Fjäll & Friluftsliv  deltar i Valbara kurser under alla tre perioder. 

Läs om alla Valbara kurser här: Valbara kurser

Behörighetsgivande ämnen 

Utifrån ditt individuella studieupplägg kan studierna ge motsvarande gymnasiekompetens vilket gör dig behörig att söka vidare till högskola och universitet. Gäller följande ämnen: Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, b eller c, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 samt Religion 1. Du kan också läsa in andra behörigheter. Studierna kan även ge behörighet i ämnen som du inte har godkänt (F) från gymnasiet. Behörigheterna kan kompletteras till ditt gymnasiebetyg men ger inte meritpoäng i gymnasieskolans urvalsgrupper. Kontakta kursansvarig eller studievägledare om du vill veta mer.

 

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker gemensamma studieresor, studiebesök, material och kopiering. För Fjäll & Friluftsliv är studieomkostnaden ca 4250 kr.

 

För omkostnader som berör mat, boende, försäkringar m.m. läs mer här: Kostnadsinformation

Instagram

Följ Fjäll- & Friluftsliv på Instagram: @fof_aredalensfhsk